Eastern European Construction Forecasting Association

Banovo Brdo Residences

20-02-2024

Banovo Brdo Residences

Opis projekta

Na atraktivnoj neizgrađenoj lokaciji, izmedju Požeške, Trebevićke i Ulice Ratka Mitrovića, na Banovom u izgradnji je moderna stambena četvrt, koja se u ponudi novogradnje ističe kako konceptualno, tako i arhitektonski. “Banovo Brdo Residences” će se prostirati na čitavih 5 hektara, a od sedam planiranih blokova (od G+P+3+Ps do G+P+6+Ps) šest je namenjeno stanovanju sa oko 900 stanova. Izdvojen u zoni Požeške ulice planiran je sedmi blok sa objektom koji će biti poslovno-komercijalne namene.

Naselje je zamišljeno bez prometnog saobraćaja i unutrašnjih saobraćajnica, već će se gotovo sav saobraćaj odvijati obodnim ulicama, čime su budući stanari značajno zaštićeni od negativnih efekata buke i zagađenja koje dolaze sa automobilima. Prostor između objekata iskorišćen je za formiranje izdignutih i uređenih dvorišnih platoa, tako da kota prizemlja svakog objekta počinje na visini od najmanje 2 do preko 4 metara, u odnosu na zelenu promenadu i javne saobraćajnice, što daje dodatnu privatnost svim stanarima. Jedan od objekata u kompleksu biće čisto komercijalne i poslovne namene sa svim potrebnim sadržajima, tako da stambeni objekti imaju vrlo mali broj komercijalnih lokala u prizemlju - što takođe daje kvalitet mirnog života i pruža sigurnost i privatnost rezidencijalne zone.

U okviru ulaznih holova postavljena je recepcija koja se nalazi na nivou pristupne obodne saobraćajnice. Ulazni hol sa recepcijom predstavlja zanimljiv koncept, specifično rešenje dizajnirano u skladu sa konfiguracijom terena, ima prizemlje i sprat, lift, kontrolu pristupa (portira), kao i zonu za čekanje. Kroz lobi recepciju se izlazi na zeleni plato, odnosno unutrašnje dvorište preko koga se dalje pristupa stambenim objektima. U okviru kompleksa planirania je zelena promenada, trim staza, biciklistička staza, sportski tereni, dečije igralište i drugo. Unutrablokovski prostor je zatvorenog tipa i biće dostupan samo stanarima kompleksa.

Na objektima biće primenjeno nekoliko tipova fasade, ventilisane od kompozitnih materijala i kontaktne od dekorativnog maltera. Fasadna stolarija je aluminijumska, dok su fasadni otvori na dnevnim zonama i spavaćim sobama uglavnom francuski balkoni sa manjim parapetom visine od 15 cm i zaštitom od sunca u vidu spoljašnjih automatski spuštajućih aluminijumskih venecijanera. Objekat i stanovi će biti opremljeni materijalima visokog kvaliteta, spratna visina od gotovog poda do spuštenog plafona je 2.85 metara, a svaka stambena lamela imaće po dva bešumna lifta sa izolovanim liftovskim oknom. Kada je o parkiranju reč, kapaciteti su smešteni u podzemni garažni prostor kome se pristupa dvosmernim rampama, sa preko 1.600 garažnih mesta, uz kontrolisan pristup sa odvojenim zonama za posetioce i za vlasnike nepokretnosti.

Investitor:

Energogroup doo kao i partner i pravni zastupnik advokat Tatjana Milićević takođe iz Beograda.

Lokacija:

Banovo Brdo → pogledaj na mapi

Površina:

120.000m²

Rokovi:

Radovi na izgradnji prve faze počeli su u oktobru 2023. godine a useljenje prvih stanara očekuje se u prvoj polovini 2025.