Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

Beograd na vodi se širi

21-12-2021

    Beograd na vodi se širiIako gradnja stambenog naselja “Beograd na vodi” još uvek traje, investitor ovog projekta pojavio se kao kupac na tenderu za prodaju 5.5 hektara gradskog građevinskog zemljišta na Čukarici. Prostor u Radničkoj ulici, na kome su se nalazila nekadašnja NIS-ova skladišta nafte, oglašen je na prodaju u novembru ove godine, a po minimalnoj ceni prodat je preduzeću “Beograd na vodi d.o.o.” kao jedinom ponuđaču. U uslovima bez nadmetanja cena nije odmakla od početne, a novi vlasnik platiće Direkciji za građevinsko zemljiste oko 27 miliona evra za parcelu uz novi most preko Ade. Ovaj krupan komad neizgrađenog zemljišta deo je šireg prostora kulturno-irstorijske celine Topčider, a prema usvojenim planovima, tu je zamišljena gradnja objekata kombinovane namene i niske spratnosti.

    Zemljište oivičeno kompleksima stare “Sećerane” i Hipodroma, nekada se nalazilo na periferiji grada, a na njemu početkom 20. veka izgrađen je prvi naftni objekat u zemlji. Važna logistička i proizvodna tačka bila je vlasništvo nekadašnjeg “Anglo-Jugoslovenskog petrolejskog društva”, a njena imovina bila je temelj za osnivanje “Jugopetrola” nakon Drugog svetskog rata. Od zaštićenog nasleđa u okviru ove parcele nalaze se tri objekta – “kuća za stanovanje”, kula osmatračnica i dimnjak nekadašnje toplane. “Kuća za stanovanje” je objekat uz tramvajsku prugu, deo je originalnog kompleksa i do danas je zadržala autentični izgled, očuvan je i zidani dimnjak nekadašnje toplane, dok se kula osmatračnica koristi kao stub za video nadzor. Tokom gradnje budućeg naselja, sva tri objekta se moraju rekonstruisati u istim gabaritima, uz mogućnost prenamene.

    Površina na kojoj se nalazi parcela je deo aluvijalnih nanosa Save i nije povoljna za visokogradnju zbog konstantno visokog nivoa podzemnih voda, zbog čega će i gradnja podzemnih etaža zahtevati primenu specifičnih tehnika za zaštitu budućih objekata od vode. Trenutno je planirana niža spratnost (P+4+Pk), sa visinom venca na 18 metara, a preporuka je i da se gradi samo jedna etaža ispod zemlje. Ostaje da se vidi da li će novi vlasnik zemljišta tražiti reviziju planova i izmenu ovih parametara regulacije, imajući u vidu trenutna planska ograničenja. Pogotovo ako znamo da je parcela na trasi prve linije budućeg metroa, koji će na ovom potezu omogućiti mnogo veću gustinu gradnje i značajno povećanje broja stanovnika.

    Atraktivno zemljište planom namena predviđeno je za gradske centre, odnosno stambeno-poslovne objekte niže spratnosti, ali sa visokim udelom kompatibilnih namena (49%). Dozvoljene kompatibilne namene su objekti kulture i sportski kompleksi. U osnovnoj nameni treba očekivati dominantno stambenu funkciju, ali i komercijalne sadžaje poput hotela i ugostiteljstva, trgovine i poslovanja. Arhitektonsko-urbanističko rešenje ovog bloka trebalo bi da prođe otvoreni javni konkurs, nakon čega će biti poznato više detalja o rasporedu namena i izgledu budućih objekata.