AFI CITY ZMAJ

Bulevar Kralja Aleksandra : Rekonstrukcija 2010.

29-08-2010

Kralja Aleksandra Boulevard : Reconstruction 2010

Opis projekta:

Radovi na rekonstrukciji Bulevara kralja Aleksandra izvođeni su na deonici dužine 2,5 kilometra, odnosno na potezu od Vukovog Spomenika do Cvetkove pijace.

 
Tokom trajanja radova zamenjeno je 2500 metara šinske i kontaktne mreže, rekonstruisani trotoari i kolovozi uz obnavljanje saobraćajne signalizacije i javnog osvetljenja. U rekonstrukciju je takođe uključena zamena i izmeštanje vodovodnih cevi u dužini od 4.300 metara zajedno sa 200 priključaka, 2.700 metara toplovoda sa 900 priključaka, kao i izmeštanje i zaštita postojeće elektroenergetske i telekomunikacione mreže. Rekonstrukcija se isto pamti i po kontroverznoj intervenciji na uličnom drvoredu, tokom koje je posečeno 320 stabala stogodišnjih platana. Tokom rekonstrukcije istorijska stabla zamenjena su sa preko 500 novih sadnica.

 

Investitor:

Grad Beograd

Lokacija:

Bulevar Kralja Aleksandra

Vrednost:

€ 7.4 miliona

Rokovi:

Februar 2010 - Septembar 2010.