PRODEXPO

Delikatna rekonstrukcija Ložionice

03-07-2023

  Delikatna rekonstrukcija LožioniceRadovi na izgradnji kreativno-inovativnog centra na prostoru nekadašnje Ložionice traju skoro pola godine, a za to vreme projekat je jako dobro napredovao, posebno imajući u vidu da je u celini reč o kompleksnom i delikatnom poslu rekonstrukcije i dogradnje. Radovi koji su planirani da traju dve godine obuhvataju završetak kompleksa koji će se sastojati od tri funkcionalna dela; rekonstruisane Ložionice, poslovnog aneksa i podzemne garaže. Radovi na sve tri celine teku paralelno, a izvodi ih beogradsko preduzeće M Enterijer Gradnja.

  Za sada realizacija ide prema planiranoj dinamici, a urađen je značajan deo posla na rekonstrukciji stare Ložionice i iskopu za planirane objekte. Oko Ložionice formirana je dijafragma koja treba da zaštiti postojeću konstrukciju tokom iskopa za buduće garažu, ali i da osigura trajnu stabilnost objekta. U toku je i opsežna rekonstrukcija betonskih greda i stubova, koji čine osnovne konstruktivne elemente, a čija rekonstrukcija nakon višedecenijske zapuštenosti zahteva vrlo detaljnu obnovu cele konstrukcije. Sa postojećih stubova i greda se temeljno uklanja oštećen deo betona do “zdravog dela”, te se nakon toga postavlja nova aramatura, šaluje i ponovo betonira. Jedino radovi na vodotornju još uvek nisu počeli, ali se očekuje da i on u narednim mesecima bude uključen u ovu rekonstrukciju.

  U neposrednoj blizini Ložionice u potpunosti je završen iskop buduće garaže i trenutno se rade šipovi temeljne ploče. Podzemna garaža će imati jednu etažu, a planirana je sa 157 standardnih i 9 parking mesta za invalide. Istovremeno, na ivici gradilišta niče sedmospratni aneks, zamišljen kao poslovni prostor vrlo interesantne, ali i tehnički izazovne konstrukcije. Radi se o objektu koji će biti građen kombinovanjem betona i čelika, gde će na temeljnoj ploči biti podignuto betonsko jezgro za koje će biti vezane čelične platforme/etaže. Ovakav pristup treba da obezbedi efekat “leteće konstrukcije” bez stubova, a fasada je planirana sa terasama i fasadnim zelenilom.

  Urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa “Ložionice” uradio je studio AKVS Arhitektura, dok projektnu dokumentaciju potpisuje Mašinoprojekt Kopring. Investitor projekta je Vlada Republike Srbije, preko Kancelarije za informacione tehnologije i e-upravu i Nacionalna platforma “Srbija stvara”, a ukupna vrednost investicije se procenjuje na 52 miliona evra. Završetak radova se očekuje početkom 2025. godine.

  U prilogu pogledajte svežu galeriju fotografija o napretku radova na kompleku “Ložionice”.

  Ložionica - 3D prikazi


  Ložionica (foto) - 3. jul 2023