Gradnja pasarele na Obrenovačkom putu

29-09-2022

  Gradnja pasarele na Obrenovačkom putuIzgradnja pasarele preko Savske magistrale počela je ovog meseca, čime bi trebao da se olakša prelaz pešaka preko prometne saobraćajnice. Radi se o dugačkoj neprekinutoj deonici novog Obrenovačkog puta, između Banovog brda i Makiša, koji u dužini od više kilometara nema pešački prelaz i time značajno ograničava kretanje pešaka. Žitelji Čukarice dugo traže izgradnju ove pasarele, kako bi se sprečilo pretrčavanje i kretanje improvizovanim stazama, i deset godina nakon podnošenja peticije radovi su konačno počeli ovog septembra. Pešački most biće natkriven i dugačak 40 metara, sa takođe natkrivenim stepeništima postavljenim u okviru postojećih trotoara. Širina pešačke staze je četiri, dok je širina stepeništa 1.6 metara.

  Neobično postavljena na svega 200 metara od postojećeg pešačkog prelaza i bez direktne veze sa uobičajenim trasama kretanja pešaka, pozicija pasarele značajno ce umanjiti efikasnost ovog prelaza. Iako je definisana funkcija objekta “povezivanje pešačkih tokova u okviru komercijalnih zona” sa obe strane ulice, pomenuti objekti su i kolski i pešački orjentisani ka Radničkoj ulici, a ne prema magistrali. Imajući u vidu da su komercijalne parcele ograđene i neprolazne za pešake, ovom pozicijom nije uspešno ostvaren pristup ni komercijalnim objektima ni stambenim naseljima u pozadini. Naprotiv, dužina pristupne putanje je osetno povećana za veliki broj budućih korisnika pasarele, što poništava pozitivne efekte njene gradnje.

  Šire posmatrajući pešačke tokove u ovom kraju, optimalna pozicija pasarele bi bila na kraju komercijalne zone, oko 320 metara od postojećeg pešačkog prelaza, što pokazuje i pozicija improvizovanih pešačkih staza. Time bi bile adekvatno i efikasno zadovoljene potrebe, pre svega stanovnika ovog kraja, a onda i eventualnih posetioca maloprodajnih objekata. Na poziciji na kojoj se trenutno gradi, problem pristupa bi se mogao rešiti i produžavanjem pasarele ili gradnjom pešačke staze do Radničke ulice.

  Izgradnja pasarele trebala bi da traje do kraja oktobra, ali je taj rok malo verovatan imajući u vidu da je i početak radova kasnio mesec dana. Ukupna ugovorena vrednost radova je 50 miliona dinara bez PDV-a, a radove izvodi RAS Inzenjering. U prilogu pogledajte mapu i fotografije sa gradilišta.

  Pasarela na Obrenovačkom putu (foto) - 28. septembar 2022.


  Pasarela na Obrenovačkom putu - mapa