Eastern European Construction Forecasting Association

Hipodrom Intersection

09-05-2012

Hipodrom Intersection

Opis projekta:

Značaj projekta ove raskrsnice je ogroman, a denivelisana konstrukcija odvaja drumski i železnički saobraćaj i omogućava visokokapacitetni pristup novom mostu preko Ade. Realizovana je kao trokraka raskrsnica sa po dve trake za svaki pravac i sa sistemom pristupnih rampi.

Ukupna dužina mostovske konstrukcije dosteže skoro kilometar u dužini, a tokom realizacije bilo je neophodno graditi bez prekida železničkog i automobilskog saobraćaja. Tokom gradnje nove konstrukcije rekonstruisan je i tramvajski koridor koji se oslanja na novu petlju.

U nekoj narednoj fazi na ovoj raskrsnici nalaziće se ulaz u Topčiderski tunel, kao nastavak Unutrašnjeg magistralnog poluprstena.   

 

Investitor:

Grad Beograd

Lokacija:

Topčider, Čukarica

Vrednost:

€ 20 miliona

Rokovi:

jul 2009 - maj 2012.