PRODEXPO

Hoće li biti novog BAS-a?

12-07-2023

    Hoće li biti novog BAS-a?Izgradnja nove autobuske stanice u bloku 42 u Novom Beogradu pretvorila se u agoniju koja traje skoro šest godina, tokom kojih je ovo gradilište otvarano i zatvarano više puta, a dosadašnja izvedenost planiranih objekata je zanemarljiva. Ove nedelje ponovo je najavljeno skoro otvaranje gradilišta nove autobuske stanice, sada već zaraslo u visok korov, a koje prema najavama treba za šest meseci da bude u funkciji. U međuvremenu projekat nove autobuske stanice je višestruko revidiran i sada po površini stanična zgrada treba da ima 27.320 m2 bruto prostora, uključujući i podzemnu garažu (Su+Pr+1+Ps). Planirano je i uređenje staničnog trga sa internom saobraćajnicom i parkingom na otvorenom.

    Problem oko novog BAS-a nastao je još 2017. godine, kada je počelo njeno iznenadno uklanjanje radi izgradnje stambenog naselja “Beograd na vodi”. Delovi zemljišta na kome se stanica nalazila su oduzeti, stanovi su izgrađeni i prodati, međutim kada je trebao da se plati ceh počelo je izbegavanje i prebacivanje odgovornosti, kao i pokušaja da se projekat pretvori u “Potemkinovo selo” privremenih rešenja. Ideje da se u bilo kakvoj funkciji stanica otvori na Novom Beogradu, samo kako bi se omogućilo brzo rušenje ostatka kompleksa u savskom amfiteatru, pretvorilo bi se u karikaturu, gde bi se karte prodavale u kontejnerima, dok bi putnici koristili mobilne toalete. U realnom svetu, BAS je imao veći promet putnika i od Aerodoma Nikola Tesla, sa skoro 8 miliona putnika godišnje i ukupno 700 zaposlenih, morao je da ostane u funkciji do završetka svih planiranih objekata i funkcija u bloku 42. Tu je i bio glavni spor Grada i uprave BAS-a, koji je kočio realizaciju u prethodnom periodu, kao i loše postavljeni ugovorni odnosi između gorepomenutih aktera.

    Da li će ovog puta Beograd konačno dobiti kompletnu stanicu, teško je reći jer stvari nisu još uvek potpuno jasne. Građevinska dozvola izdata je za staničnu zgradu i garažu, što i predstavlja daleko najskuplji deo kompleksa, dok je plato za dolazno/odlazne perone u najvećem delu već završen. Ipak, zbunjuje najava nadležnih da će stanica biti u funkciji već krajem ove godine, što je teško izvodljivo imajući u vidu predviđen obim radova. Da li se to opet najavljuje neko privremeno rešenje, ostaje da vidimo.

    Autobuska stanica "BAS" (foto) - 11. jul 2023.