Beogradska internacionalna nedelja arhitekture

Izabrani pobednici na konkursu za Ložionicu

16-11-2021

  Izabrani pobednici na konkursu za LožionicuOtvoreni javni arhitektonsko-urbanistički konkurs koji je raspisan povodom planova za rekonstrukciju stare železnicke Ložionice završen je prošle sedmice, a na adresu Udruženja arhitekata Beograda pristigao je čak 21 konkursni rad. Dodeljene su sve tri nagrade uz dva dodatna otkupa, gde je ukupni nagradni fond iznosio 56.000 USD. Zanimljiv i izazovan konkursni zadatak podrazumevao je rekonstrukciju i funkcionalnu transformaciju prostora nekadašnje Ložionice kod Mostarske petlje u moderan kreativno-inovativni centar, za podršku razvoju u oblasti inovacija i takozvanih “kreativnih industrija”. Imajući u vidu da se radi o vrednom kulturno-istorijskom nasleđu, objekat Ložionice biće očuvan i obnovljen, a ostali sadržaji biće realizovani uz dogradnju poslovnog aneksa od oko 9.500m2. Najveći izazov za autore bila je integracija novoizgrađenog aneksa sa Ložionicom, kao i organizacija i koncept uređenja centralnog platoa.

  Prvu nagradu u vrednosti od 28.000 USD dobili su Anđela Karabašević Sudžum, Vladislav Sudžum, Ana Petrović, Marija Matijević i Zoja Milić, ispred studija “AKVS”, drugu nagradu u vrednosti od 14.000 USD osvojio je tim koji čine Andreja Berić, Milena Vukmirović, Millie Punk, Srđan Miloradović i Boris Kunčer, dok je treća nagrada od 7.000 USD pripala autorskom timu “Space Love Studio”, Mariji Blagojević, Ivi Bekić, Kristini Kovačević, Luki Mišiću i Aleksi Bekiću. Dodeljeno je i po 3.500 dolara timovima čiji su radovi otkupljeni.

  Sva tri nagrađena rada imaju isti pristup pri oblikovanju aneksa, kao kompaktnog objekta pozicionoranog istočno od postojeće Ložionice, čime se orjentacija celog kompleksa postavlja ka Gazeli i Savskoj ulici. Manjkavost ovakvog pristupa je pre svega u činjenici da vizure sa južne strane ne postoje, a takođe kompleks se dodatno otvara ka buci i zagađenju sa Mostarske petlje i autoputa. Iako će ovakva organizacija dati sjajnu vizuru na kompleks sa mosta, ovaj prostor se ipak treba sagledavati i iz vizure korisnika, odnosno pešaka. Neki od priloženih radova na konkursu su zgradu aneksa postavili nasuprot Ložionice, koristeci je kao bafer, a najbolji primer inegracije po ovom konceptu je među otkupljenim radovima, od autora Sanje Ćirić, Danice Gačević, Katarine Erić, Draška Nikolića i Đorđa Petkovića (vidi u prilogu - Otkup 1).

  Svi nagrađeni timovi dali su vrlo kvalitetne i elaboratne analize partera, a kombinovanjem elemenata i ideja moguće je dobiti jako kvalitetno konačno rešenje. I ovde je potrebno napraviti kompromis, odnosno pomiriti zeleni pristup sa urbanim otvorenim multifunkcionalnim prostorom, a parter i pejzažnu arhitekturu staviti u funkciju bolje zaštite od buke i zagađenja. Ideja da se prostor dodatno poveže sa svojom proslošću ispoštovana je, pa su kod većine radova vidljivi očuvani elementi železničke infrastrukture, delovi šina i stari vozovi kao eksponati.

  Glavni ulaz u rekonstruisanu Ložionicu pozicioniran je ka budućoj raskrsnici saobraćajnica SAO6 i SAO10 u okviru naselja “Beograd na vodi”. Iako objekti u okviru projekta ovaj prostor potpuno odvajuju od reke, veza sa vodom i nova pešačka vizura ka kompleksu ostvaruje se preko upravne saobraćajnice SAO10, koja će povezivati Ložionicu sa Savskom promenadom. Bočno pozicioniran aneks visine je sedam nadzemnih etaza, a u okviru podzemnih etaža rešeno je parkiranje.

  U prilogu pogledajte nagrađene i otkupljene konkursne radove.

  Ložionica konkurs - prva nagrada


  Ložionica konkurs - druga nagrada


  Ložionica konkurs - treća nagrada


  Ložionica konkurs - otkup 1


  Ložionica konkurs - otkup 2