Kampus Farmaceutskog i Biološkog fakulteta

01-10-2021

  Kampus Farmaceutskog i Biološkog fakultetaNakon prošlogodišnjeg izbijanja i širenja virusa Kovid-19, realizovano je nekoliko važnih investicija u istrazivačko-labaratorijske i zdravstvene ustanove koje treba da odgovore ovim i sličnim izazovima u budućnosti. Nakon izgrađene dve laboratorije za masovno testiranje na SARS-COV-2 tokom 2020. godine, tokom jeseni 2021. godine će na Institutu za molekularnu genetiku i genetička istraživanja (IMGGI) biti uspostavljen moderan Centar za sekvenciranje i bioinformatiku za praćenje mutacija SARS-COV-2, neinvanzivno prenatalno testiranje bazirano na sekvenciranju, dijagnostiku naslednih, retkih i onkoloških bolesti. Paralelno sa ovim centrom gradi se i moderan pogon za masovnu proizvodnju vakcina u Zemunu, čime će osnovna državna mreža institucija za borbu protiv globalnih pandemija biti podignuta na viši nivo.

  Sledeći korak u razvoju biotehnologije biće izgradnja BIO4 Kampusa, jedinstvenog nacionalnog centra, koji će u jednoj celini integrisati nekoliko visokoskolških i naučno-istraživačkih ustanova iz oblasti biomedicine, bioinformatike, biotehnologije i biodiverziteta. Koncentracija resursa i infrastrukture, intenziviranje komunikacije i razmene znanja među ljudima u ovim oblastima će omogućiti kvalitetne uslove za inovativne dijagnostike i lečenja, zasnovanih na podacima i najnovijim naučnim saznanjima. BIO4 Kampus nalaziće se na parceli površine 7.9 hektara, prekoputa postojećeg vojnog kompleksa “Torlak” u naselju Kumodraž.

  Vlada Republike Srbije raspisala je konkurs za idejno rešenje A faze, koja podrazumeva izgradnju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i dve celine za srodne institute - celina I, koja obuhvata Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu i Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije; dok bi celina II, sadžala Institut za medicinska istraživanja - IMI, Institut za multidisciplinarna istraživanja - IMSI, Centar za održivo upravljanje bioresursima i prirodnim produktima - PANDA i prostor za dodatne naučne institute.

  Važan aspekat ovog centra biće i njegov naučno-tehnološki park, funkcionalna celina objekta koja je namenjena razvoju inovacija, sa većinskim fokusom na startup kompanije iz oblasti biologije, biotehnologije i bioinformatike (polovina od ukupno planiranih kapaciteta). Ovako koncipiran pristup kao važnu komponentu poseduje Centar za razvojna odeljenja industrije, što će značajno pojačati prisustvo farmaceutskih, biomedicinskih i biotehnoloških kompanija iz zemlje i sveta. U budućnosti planirana je B faza ovog projekta na prostoru Farmaceutskog fakulteta, ali ova faza nije obuhvaćena trenutnim konkursom.

  Maksimalna zauzetost parcele budućeg kompleksa ne sme da predje 50%, približna površina kampusa iznosi oko 80.000m2, a propisana visina budućih objekata na vencu ne sme da pređe 24 metara. Očekuje se konceptualno rešenje koje nudi fleksibilne prostore, lake za prilagođavanje razvojnim programima pojedinih segmenata Kampusa tokom vremena. Konkurs cilja na arhitektonski atraktivno i prostorno prepoznatljivo rešenje, koje moze da postane poznato na globalnoj mapi biotehnologije.

  Rok za prijavu zainteresovanih učesnika je 6. decembar dok se više informacija o uslovima konkursa može videti na zvaničnom sajtu.

  BIO4 Kampus - lokacija