Eastern European Construction Forecasting Association

Kontrolni toranj

10-03-2020

Kontrolni toranj na aerodromu Nikola Tesla

Opis projekta

Novi kontrolni toranj biće izmesten iz aerodromske zgrade i izgradnjen kao deo SMATSA kompleksa, odnosno poseban aneks povezan toplom vezom sa centralnim objektom. Aneks (Po+P+3) će biti i osnova novog kontrolnog tornja (Po+P+16), a njegova ukupna visina iznosiće 75 metara. Ukupna bruto građevinska površina aneksa sa tornjem iznosi oko 7.400 kvadratnih metara, a u okviru kompleksa planirano je još 50 parking mesta na otvorenom. Prostor starog tornja u okviru aerodromske zgrade biće prenamenjen i rekonstruisan u okviru koncesionog plana, čime će biti dobijen dodatni prostor za nove sadržaje i funkcije.

 

Investitor:

SMATSA

Lokacija:

Aerodrom Nikola Tesla, Surčin → pogledaj na mapi

Površina:

GBA 7.400 m²

Rokovi:

Završetak projekta avgust 2021. godine