Krenuli pripremni radovi na Tiršovoj 2

22-10-2021

  Krenuli pripremni radovi na Tiršovoj 2Otvaranjem pripremnih radova počela je izgradnja Univerzitetske dečije klinike “Tiršova 2”, a u ovoj fazi biće izvedeni pripremni i zemljani radovi na obuhvaćenim građevinskim parcelama. Lokacija nove dečije klinike nalaziće se u krugu Kliničkog centra Srbije, na delu uz sam autoput i u neposrednoj blizini postojeće zgrade ove specijalizovane ustanove. Ugovor o izvođenju pripremnih radova potpisan je sa rokom od 210 dana, što znači da bi izgradnja objekta trebala da počne sredinom sledeće godine. Neobično dugačak rok za izvođenje pripremnih radova je ustvari uslovljen činjenicom da se u okviru ove faze gradi pristupna saobraćajnica od petlje kod Hitne pomoči, kao i potporni zidovi koji treba da stabilizuju denivelisan teren ka autoputu.

  Objekti koji su se nalazili na protoru buduće klinike “Tiršova 2” već su uklonjeni, a preostaje da se kompletira raščišćvanje terena, kao i da se pripremi privremena gradilišna infrastruktura koja će biti korišćena tokom realizacije. Planirano je ograđivanje parcele, izgradnja platoa od tucanika, postavljanje privremenih gradilišnih objekata, uvođenje mehanizacije i montiranje 3 toranjske dizalice. Za potrebe obezbeđenja susednih objekata i okolnih saobraćajnica od klizišta predviđa se ankerovana potporna konstrukcija od armirano-betonskih šipova.

  Izgradnja nove saobraćajnice koja će gradilište povezati sa petljom kod Hitne pomoći najkompleksniji je deo ove faze. Ova pristupna ulica jedan je od preduslova u realizaciji, pošto je lokacija za novu zgradu teško dostupna i saobraćajno loše povezana, sa trenutno samo jednim pristupom iz Deligradske ulice. Nova saobraćajnica imaće širinu 10 metara i maksimalni nagib od 10%, a biće usečena u padinu ka autoputu i obezbeđena potpornim zidovima. Dužina buduće saobraćajnice iznosi 356 metara, prelazeći značajnu visinsku razliku od skoro 30 metara između petlje i budućeg objekta.

  Klinika “Tiršova 2” imaće površinu od preko 66.000m2 sa 286 kreveta raspoređenih na 154 bolničkih soba. Ukupna vrednost investicije se procenjuje na 75 miliona evra. U prilogu pogledajte fotografije pripremnih radova koji su u toku.

  Tiršova 2 - 3D prikazi idejnog rešenja


  Tiršova 2 (foto) - 21. oktobar 2021.