EECFA

Najavljen početak radova na toplovodu Obrenovac - Novi Beograd

12-10-2023

    Najavljen početak radova na toplovodu Obrenovac - Novi BeogradPočetak gradnje toplovoda Obrenovac-Novi Beograd postao je izgledniji, pošto je projekat konačno dobio građevinsku dozvolu, a juče je potpisan i aneks ugovora sa izvođačem, što su značajni koraci za ovaj skoro zaboravljen projekat. Prošlo je preko sedam godina od kada je projekat ponovo pokrenut, ali osim obećanja za to vreme nije ništa urađeno. Nedavno je izdata građevinska dozvola za prvu etapu toplovoda, koja podrazumeva izgradnju nosećih konstrukcija na mostu preko reke Save, a ovaj deo radova pokriven je novim aneksom ugovora danas potpisanog u Starom dvoru. Prema najavama, radovi na mostu će uskoro početi, bez preciziranja tačnog vremena, a ceo toplovod trebao bi da bude u funkciji za dve godine.

    Trasa toplovoda Obrenovac-Novi Beograd dugačka je 28 kilometara i u celosti je podzemna, osim oko 630 metara koliko iznosi njen jedini nadzemni deo, odnosno prelaz toplovoda preko reke Save. Za te potrebe još 90-ih izgradjen je namenski most, koji je u međuvremenu rekonstruisan za saobraćaj i od 2011. koristi se za kretanje motornih vozila između Surčina i Obrenovca. Radovi na mostu bi trebalo da obuhvate izgradnju oko 450m dugačke čelične konstrukcije iznad reke i prelazne armirano-betonske konstrukcije od 180 metara na progarskoj strani. Nakon toga, dvostruki cevovod uranja ispod zemlje i dalje preko katastarskih opština Boljevci, Jakovo, Surčin i Novi Beograd dolazi do TO “Novi Beograd”. Na trasi toplovoda planirane su i četiri pumpne stanice.

    Glavni izvođač na ovom projektu je kineska kompanija “Power Construction Corporation of China”, a ugovor o izvođenju zaključen je jos u januaru 2020. godine. Predračunaska vrednost izgradnje nadzemnog dela preko mosta na Savi iznosi oko 4.5 miliona evra, dok se ukupna vrednost projekta procenjuje na oko 200 miliona evra. Ostaje da vidimo da li će Grad obezbediti da radovi teku u kontinuitetu i da li su ostali preduslovi za realizaciju projekta ispunjeni.

    Čitajte više o ovom projektu →  Toplovod Obrenovac - Novi Beograd

    Trasa toplovoda Obrenovac - Novi Beograd