PRODEXPO

New Minel

31-03-2019

New MinelOpis projekta

U bloku 60 na Novom Beogradu planiran je kompleks kombinovane namene “Novi Minel”, sa stambenim delom od preko 550 stambenih jedinica i izdvojenim poslovno-komercijalnim blokom. Ukupna površina nadzemnog dela kompleksa iznosi 120.000m2, sa dodatnih 30.000m2 u podzemnim garažama kapaciteta preko 1000 parking mesta. Kompleks će činiti tri slobodnostojeća objekta, od čega su dva stambene namene, a jedan kao hotel i kancelarijski prostor. Stambeni objekti nalaziće se u delu parcele ka lesnom odseku, dok bi se poslovno-hotelsko krilo nalazio uz Ulicu Tošin Bunar. Projekat predviđa izgradnju 5 stambenih lamela (2Po+Pr+6+Ps) sa stanovima praktično svih struktura, a stanarima će u komercijalnom prizemlju biti dostupni razni sadržaji poput vrtića, igraonice, uslužnih i prodajnih lokala itd.


Komercijalno-poslovni blok bio bi građen u drugoj fazi, obuhvatajući hotel i kancelarijski prostor kao dominantne funkcije. U okviru hotela su najavljeni bazen sa spa centrom, ugostiteljski lokali i rekreacija, a objekat će posedovati i unutrašnje dvorište sa uređenim platoom i zelenilom. Kancelarijski deo ovog bloka akcentovan je drugačijom fasadom ka Tošinom bunaru, u duhu ugaonih objekata, sa nezavisnim ulazom i pristupom garaži, kao i komplementarnim komercijalnim sadžajima.

Investitor:

Galens Invest

Lokacija:

Blok 60, Novi Beograd → pogledaj na mapi

Površina:

GBA ~ 150.000 m²