Eastern European Construction Forecasting Association

Nova poslovna zgrada u Bulevaru

28-07-2020

  Nova poslovna zgrada u BulevaruJedna od istakuntih centralnogradskih lokacija, na ukrštanju Bulevara kralja Aleksandra i Golsvordijeve ulice, biće privedena nameni gde je prema projektu planirana poslovna zgrada ukupne bruto kvadrature od oko 10.000m2. Budući objekat koncipiran je i prilagođen planovima višeg reda, koji predviđaju novu regulaciju za Trnsku ulicu, kao i izgradnju na susednim i naspramnim parcelama. U tom smislu, objekat će biti dvostruko uzidan ka susednim objektima, zaokružujući kompaktan gradski blok i gradeći njegov front ka Bulevaru kralja Aleksandra.

  Možda najvažnija regulaciona odrednica u ovom slučaju jeste buduća regulacija Trnske ulice, koja je prema Planu generalne regulacije predivđena za značajno proširenje. Buduća regulacija podrazumeva spajanje Trnske ulice sa Bulevarom kralja Aleksandra i dimenzionisanje na profil primarne saobraćajnice ukupne širine 22.5 metara. Formiranjem novog ukrštanja Trnske i Bulevara određene su i regulacione linije bloka, uključujući građevinske linije i visinska ograničenja, uslovljena već izgrađenim objektima u bloku. Svojim oblikom objekat formira poluzatvoreni atrijum u unutrašnjosti bloka, a bočnim krakovima zatvara delove fronta u Golsvordijevoj i ka budućoj Trnskoj.

  Spratnost objekta je visinski uklopljena sa ostalim objektima, a venci se nalaze na 18 i 32 metra visine. Niži delovi objekta (Pr+4) predstavljaju veze sa susednim objektima, dok se akcentovani ugao ka Trnskoj ulici izdiže do visine venca od 32 metara (Pr+8+Ps). Pored objekta i nove saobraćajnice predviđa sе formiranje malog platoa koji će se nalaziti na uglu Trnske i Bulevara kralja Aleksandra. Za objekat je planirana trospratna podzema garaža kapaciteta 64 parking mesta sa pristupom iz Golsvordijeve ulice.

  Idejno rešenje izradio je projektni studio “Zabriskie” iz Beograda, a naručilac projekta i investitor je beogradsko preduzeće “Granit Invest”. U prilogu pogledajte 3D prikaze budućeg poslovnog objekta u Bulevaru kralja Aleksandra.

  Poslovni objekat u Bulevaru kralja Aleksandra - 3D prikazi


  Poslovni objekat u Bulevaru kralja Aleksandra - lokacija