PRODEXPO

Obilaznica oko Beograda - Sektor [B] - 1 i 2

20-01-2017

Belgrade Bypass Sector [B] 1 and 2

Opis projekta:

Sektori B1 i B2 su segmenti zapadnog dela Obilaznice i oni predstavljaju deonicu između petlje Dobanovci i Ostružničkog mosta. Ova dva sektora su duga ukupno nešto preko deset kilometara, a izgradnja čitave deonice u punom profilu autoputa završena je 2016. godine.

To je potez obilaznice na ravnom terenu, tako da je jedan od najlakših deonica za gradnju, a sastoji od samo nekoliko manjih mostova preko kanala za navodnjavanje. Sektor B1 zapravo predstavlja sekciju između Dobanovaca i Surčinske petlje, dok je sektor B2 deo od Surčina do reke Save. Nakon toga ide Ostružnički most  sa prilazima, koji je u projektu predstavljen kao sektor B3.

 

Investitor:

Republika Srbija

Lokacija:

Zapadni Beograd

Rokovi:

Završetak projekta u prvoj polovini 2015.