8. srpska konferencija o razvoju nekretnina i infrastrukture

Otvoren kružni tok na Zemunskom keju

15-10-2022

    Otvoren kružni tok na Zemunskom kejuU Zemunu su posle skoro godinu dana završeni radovi na rekonstrukciji Ulice Kej oslobodjenja, koja se proteže paralelno sa dunavskim šetalištem i čini deo zašticene celine starog jezgra Zemuna. Uređenje poteza dugačkog oko 1100 metara podrazumevalo je rekonstrukciju kolovoza, pešačkih površina kao i dela podzemne komunalne infrastrukture. Pored toga, postavljen je i odgovarajući mobilijar, kao i obnova postojećeg drvoreda i zelenila. Širenjem kolovoznih površina sa granitnom kockom ova saobraćajnica dodatno je uklopljena u ambijentalnu celinu, a izgradnja kružnog toka na ukrštanju Karamatine, Zmaj Jovine i Ulice Kej Oslobođenja trebala bi da olakša saobraćajne tokove.

    Rekonstrukcija je ipak više estetska nego funkcionalna, pa je u najvećem delu zadržana stara regulacija i bez značajnih unapređenja za pešake. Tako radovi nisu obuhvatili čak ni izgradnju trotoara na potezu od Njegoševe ulice do kraja obaloutvrde (kod Kluba Radecki). Nasuprot pešačkim površinama, širina saobraćajnica jeste povećana, na 7 metara u delu do autobuske okretnice i 5.5 metara od autobuske okretnice do kraja obaloutvrde.

    Značajan akcenat na unapređenju saobraćajnih tokova nije praćen izgradnjom garaže u ovom delu Zemuna, pa parkiranje ostaje gorući problem koji će nastaviti da otežava kretanje pešaka i vozila i nakon rekonstrukcije. Najlošija situacija je u delu od kružnog toka do Radeckog, gde se u dvosmernoj regulaciji ulice jedna od dve trake isključivo koristi za parking, a na većem delu saobraćajnice još uvek ne postoji trotoar. Zbog ograničenog prostora, jedino dugoročno održivo rešenje je izgradnja garaže i ograničavanje saobraćaja u ovoj zoni.

    U okviru radova, zamenjena je vodovodna mreža i izgrađen novi kišni kolektor, zamenjena je i dograđena kanalizacija i svi objekti na ovom potezu su sada priključeni na mrežu. Ugovorena vrednost radova je bila 337 miliona dinara, a radove je izvodio konzorcijum kompanija Ferrmont, Lotex i Ingrap Omni.

    Rekonstruisana ulica Kej oslobođenja u Zemunu (foto) - 15. oktobar 2022.