8. srpska konferencija o razvoju nekretnina i infrastrukture

Otvoreni bazen na Vračaru

10-09-2022

  Otvoreni bazen na VračaruRelativno mali broj javnih gradskih bazena u Beogradu poznat je problem, a posebno je izražen u pojedinim delovima grada. Planirani sportski kompleks “Vračar” nalazio bi se uz Južni bulevar, u bloku oivičenim Vardarskom, Šumatovačkom i Bojanskom ulicom. Centar je planiran kao kompleks otvorenog bazena sa zatvorenom multifunkcionalnom sportskom halom i svim pratećim sadžajima za ovu namenu. Na parceli se trenutno nalaze otvoreni tereni za tenis, sportski balon i tereni za košarku i rukomet, koji će biti zamenjeni objektom ukupne bruto površine skoro 14.000 m2.

  Teren za gradnju planiranog kompleksa je blago denivelisan, pa će objekat biti postavljen tako da pristup i prateći sadržaji iskoriste ovu okolnost na efikasan način. Kako je objekat izdignut u odnosu na nivelaciju Južnog bulevara, pešački pristup ostvaren je stepeništem i manjim platoom sa južne strane. Kompleks će posedovati jednu podzemnu etažu, suteren i prizemlje (Po+Su+Pr), a projektovan je kao kompaktan slobodnostojeći objekat sa otvorenim kupališnim krilom na istoku i zatvorenim monovolumenom na zapadnoj strani.

  Kupališni kompleks obuhvata otvoreni olimpijski bazen sa tribinama i mogućnošću zatvaranja u zimskom periodu, kao i mali otvoreni bazen kružne forme za decu. Zatvoreni deo će pored multifunkcionalne hale posedovati i prateće zajedničke funkcije, poput svlačionica, sanitarnog bloka i tuševa, teretane, ambulante itd. U prizemlju nalaziće se velika multifunkcionalna sportska sala (23,2 x 42,2m) namenjena ekipnim sportovima sa loptom - košarka, rukomet, odbojka i mali fudbal, sa mogućnošću postavljanja teleskopskih tribina. Bez obzira na postojanje tribina, treba napomenuti da ovaj objekat nije namenjen za organizaciju takmičarskih događaja.

  Zatvoreni deo objekta ima i galeriju sa tri manje sale, jednu za borilačke sportove (25,0 x 16,5m), drugu za rekreativne aktivnosti (17,0 x 16,5m) i treću za kardio program (8,0 x 8,0m). Na nivou galerije predviđen je i deo namenjen upravi sportskog centra sa kancelarijama, salama za sastanke i kafe kuhinjom. U suterenu i podrumskoj etaži, pored bazenske tehnike i trafo stanice planirana je relativno velika garaža sa čak 127 parking mesta, međutim deo kapaciteta biće namenjen zа ЈP „Parking Servis”.

  Naručilac projekta je Sekretarijat za investicije Grada Beograda, dok je projektant preduzeće “Mašinoprojekt Kopring” iz Beograda. U prilogu pogledajte 3D prikaze budućeg sportskog centra Vračar.

  Sportski kompleks na Vračaru - 3D prikazi