EECFA

Petlja "Radnička"

01-12-2018

Radnicka Interchange

Opis projekta:

Petlja “Radnička” deo je južnih pristupnih puteva mosta preko Ade koji povezuju novi most sa petljom Hipodrom. Poseban izazov bilo je smeštanje ovog monumentalnog ukrštanja na ograničen prostor čukaričke strane.

Projektno rešenje petlje "Radnička" podrazumeva pun program denivelisanih veza. Naime, denivelisana petlja je zamišljena na tri nivoa, a sadrži i kružnu raskrsnicu koja je rampama direktno povezana sa mostom iznad, kao i Radničkom ulicom i Bulevarom Vojvode Mišića ispod. Pored višestrukog ukrštanja važnih gradskih magistrala, petlja sadrži tramvajski i železnički koridor. Projekat je u najvećem delu završen osim tramvajskog koridora, koji još uvek čeka tender kao poslednji nerealizovani segment projekta.

Planirani koridor za trasu metroa u okviru profila mosta nastavlja se vezom na postojeći tramvajski most u zoni petlje Radnička, a u okviru rešenja petlje planirana je i veza sa sajmom u vidu kružne raskrsnice na poziciji postojećeg parkinga Sajma.

 

Investitor:

Grad Beograd

Lokacija:

Radnička ulica (kod Ade Ciganlije), Čukarica →  pogledaj na mapi

Vrednost:

€ 65 miliona

Rokovi:

2011-2013-2019

Beogradsko oko

Petlja "Radnička"