PRODEXPO

Plan za nove objekte u NTP Beograd

22-07-2022

  Plan za nove objekte u NTP BeogradDeset godina nakon otvaranja, naučno-tehnološki park na Zvezdari priprema proširenje svojih kapaciteta, a za tu potrebu pripremljen je urbanistički projekat za izgradnju tri nova objekta sa gotovo 20.000m2 bruto površine. Podizanje kompleksa NTP “Beograd” na Zvezdari započelo je još 1989. godine kao razvojni centar instituta “Mihajlo Pupin”, međutim raspad SFRJ i ekonomska kriza zaustavili su izgradnju pre otvaranja. Započeti objekti su kompletirani tek 2012. godine, a postojeći kapacitet pokriva ukupno 16.400m2 bruto prostora. Institucija NTP “Beograd” osnovana je sa ciljem pružanja podrške tehnološkim kompanijama u razvoju i komercijalizaciji inovativnih proizvoda i usluga. Dosadašnji rad ovog naučno-tehnološkog centra pokazao se kao veoma koristan, a trenutno je tamo zaposleno oko 1200 visokoobrazovanih ljudi koji razvijaju preko 130 različitih proizvoda i izvoze u više od 40 zemalja sveta.

  Planirani novi objekti služiće osnovnoj nameni u okviru kompleksa, kao poslovni prostor za inovacione kompanije, sa svim pratećim sadžajima koji uključuju naučni klub, izložbeni prostor za prezentacije, eksperimentalne laborotarije i učionice za nastavu. Prema ovom urbanističkom projektu, planirani objekti neće pratiti originalni koncept vezanih objekata u ortogonalnoj mreži rastera, već u arhitektonskom smislu predstavlja potpuno novi pristup, bez mnogo osvrtanja na kontekst postojećih objekata. Najveće ograničenje pri planiranju novih objekata je svakako nedostatak prostora na zemljištu u okviru NTP “Beograd”, što je u mnogome i uslovilo njihovu arhitekturu. U odnosu na postojeće objekte, druga faza je arhitektonski više generičkog karaktera sa tri jednostavna objekta u nizu, međusobno povezana toplim vezama.

  Proširenje kapaciteta biće realizovano kroz dve faze, gde bi se od planirana tri objekta prvo gradio samo jedan. Prvi objekat (Po+P+3) imaće skoro 7.000m2 bruto prostora sa podzemnom garažom od 46 parking mesta, dok bi se u narednoj fazi dogradile još dve zgrade ukupne površine 13.000m2 sa podzemnom garažom od 157 parking mesta. Sva tri objekta iste su spratnosti uz manje razlike u spratnoj površini, gde je prvi najveći sa osnovom od 32x40 metara, a druga dva planiranog gabarita 40x24 metara. Tople veze među objektima nalaziće se na trećem spratu.

  Na prizemlju novih objekata nalaziće se recepcija, “coworking” prostor, laboratorije, trening sale i prateći sadržaji; na prvom i drugom spratu dominira kancelarijski prostor sa pratećim salama za sastanke, salama za video konferencije i izložbenim prostorom; treći sprat takođe primarno služi kao kancelarijski prostor uz projektovanu zajedničku kantinu i kafe bar. Objekti su predviđeni da imaju i tehnički izlaz na zeleni krov. Fasada budućih objekata zamišljena je kao klasična zid-zavesa sa aluminijumskim profilom i kaljenim staklom. Previše jednostavno oblikovanje novih objekata treba da nadomesti ventilirana fasada sa popularnim brisolejima, koji pored vizuelne imaju i značajanu energetsku ulogu.

  Investitor izrade urbanističkog projekta je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, dok je nosilac izrade projekta kompanija Energoprojekt urbanizam i arhitektura iz Beograda. U prilogu pogledajte 3D prikaze planiranih objekata u okviru NTP “Beograd” na Zvezdari.

  Naučno tehnološki park Beograd - 3D prikazi