EECFA

Počela izgradnja novog bulevara na Voždovcu

28-12-2020

  Počela izgradnja novog bulevara na VoždovcuProjekat moderne saobraćajnice koja će povezati Trošarinu sa Borskom ulicom na Banjici konačno je ušao u realizaciju, a posao na izvođačkom tenderu održanom sredinom godine dodeljen je preduzecu “Ras Inženjering” iz Beograda. Radovi će se izvoditi na trasi dužine 850 metara, uključujući ulice Save Maškovića i Crnotravsku, a postojeća veza biće proširena na profil 2+2 trake sa razdelnim ostrvom. Pored šireg profila saobraćajnice, projektom je predviđeno da ukrštanje Bulevara Oslobođenja sa Crnotravskom i Ulicom Save Maškovića bude rekonstruisano u kružni tok.

  Imajući u vidu da se radi o saobraćajno već preopterećenom potezu, a da će izvođenje ove rekonstrukcije neminovno dovesti do još težeg i sporijeg kretanja saobraćaja, imperativ je da radovi budu jako dobro organizovani i u okviru ugovorenih rokova. Izgradnja nove saobraćajnice započeta je u delu Ulice Save Maškovića, odnosno na njenoj neizgrađenoj strani, tako da u prvoj fazi radovi još neće značajno uticati na uobičajene tokove saobraćaja. Veći zastoji i prekidi u saobraćaju mogu se očekivati sa uvođenjem privremenih regulacija i početkom rekonstrukcije glavnih ukrštanja na trasi.

  Proširenje trase u Crnotravskoj ulici takođe će biti izvođeno na neizgrađenoj strani ulice, ali će za potrebe rekonstrukcije raskrsnice sa Bulevarom Oslobođenja biti porušeni prizemni objekti na uglu sa Ulicom Save Maškovića. Radovi će pored izgradnje nove saobraćajnice obuhvatiti zamenu celokupne podzemne infrastrukture, uključujuci kanalizaciju, vodovod i elektrovodove, a u Crnotravskoj ulici biće rađena i rekonstrukcija trolejbuske kontaktne mreže. Planirano je i postavljanje optičke mreže i instalacija za video nadzor i upravljanje saobraćajem, zajedno sa novim sistemom adaptivne signalizacije.

  Ukoliko se radovi izvedu u ugovorenim rokovima, izvođenje ove rekonstruckije trajaće šest meseci ili do kraja juna 2021. godine.

  Saobraćajni potez Borska ulica-Trošarina - poprečni profili


  SMT - Borska ulica-Trošarina (foto) - 24. decembar 2020.