Eastern European Construction Forecasting Association

Počela izgradnja SC Radnički

14-04-2023

  Počela izgradnja SC RadničkiIzgradnja modernog sportskog centra “Radnički” na postojećoj lokaciji na Crvenom krstu počela je pripremnim radovima na uklanjanju starih objekata, a rok za izvođenje novog objekta je dve godine. Predmetna lokacija je deo bloka koji se nalazi uz Bulevar kralja Aleksandra, između ulica Vatroslava Jagića, Starca Vujadina i Vojvode Šupljikca, gde se u okviru parcele nalazi Sportsko društvo “Radnički” sa administativno-poslovnim objektom i sportskom halom u zaleđu. Projektom je predviđena izgradnja savremenog sportskog objekta sa dvoranom kapaciteta od 1000 gledalaca, uključujući administrativni deo i niz pratećih komercijalnih namena. Projekat je izradio CEP (Centar za planiranje urbanog razvoja), a investitor 20 miliona evra vrednog poduhvata je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima.

  Sportski kompleks će imati ukupnu bruto izgrađenu površinu od 18.753 m2, od čega 11.850 m2 čini nadzemni deo, a 6.904 m2 je u podzemnim etažama. Ostvarena zauzetost parcele je 61%, a maksimalna visina objekta iznosi 19 metara. Spratnost oba dela objekta (sportskog centra i sportske dvorane) je 2Po+Su+Pr+3, a funkcionalno i konstruktivno projekat je podeljen na dve jasne celine: sportski centar sa administracijom i sportsku dvoranu sa pratećim sadržajima i garažom.

  Sportski centar je zamišljen da obuhvata tri celine – administrativni blok (sa restoranom u prizemlju), atrijum i sportski centar. Između administrativnog bloka i sportskog centra formiran je atrijumski prostor kroz tri etaže kao glavno komunikaciono čvorište i veza administracije sa sportskim centrom, ali i prostor za povremene izložbene postavke i muzejsku zbirku sportskog društva. Atrijum će pored stepeništa i liftova sadžati recepciju i info pult, a na južnom zidu atrijuma predviđeno je i postavljanje stene za penjanje (climbing wall) kao još jednog sportsko-rekreativnog sadržaja.

  Na nivou suterena i dva podzemna nivoa ovog dela objekta formirano je nekoliko različitih sportskih sadržaja sa pratećim prostorima, uključujući trenažnu salu za košarku, rukomet, odbojku sa pratećim sadržajima (svlačionice sa sanitarnim prostorijama i tuševima za četiri tima, trenere) i ostavama za rekvizite i sportsku opremu. Na nivou podruma (-1) nalazi se squash centar sa dva terena za squash sa pratećim sadržajima, recepcijom, komunikacionim prostorom - holom koji je delimično organizovan i kao gledalište. Na istom nivou nalaziće se i streljana sa 6 streljačkih mesta za vazdušni pištolj i pušku (dužina streljačkih staza 10m , 15m i 20m), kao i teretana/fitness centar sa svim spravama i rekvizitima za taj tip sportskih sadržaja. Tri odvojene sale za borilačke sportove (boks, džudo, karate i sl.) nalaze se u prizemlju objekta sportskog centra, dok su na spratnim etažama projektovane sale za futsal i za male sportove (stoni tenis, aerobik, joga i sl.).

  Administrativni deo objekta sa kancelarijama, kabinetima, salama za sastanke i pratećim prostorijama organizovan je na dve gotovo identične etaže ( 1. i 2. sprat) kao i na 3. spratu objekta. Sastoji se od 33 kancelarije za sportske klubove, trenere, predsedništvo, sekretaricu, dve sale za sastanke, arhiv i prateće prostorije na svakom spratu. U prizemlju administrativnog dela planiran je kafe-restoran sa 70 mesta.

  Multifunkcionalna sportska dvorana sa 1025 mesta (959 mesta na tribinama, 4 mesta za invalide, 50 mesta na VIP tribinama, 12 novinarskih mesta) dimenzionisana je za održavanje košarkaških, rukometnih i odbojkaških utakmica kao i za druge manifestacije koje ne moraju biti isključivo sportske. U okviru ove funkcionalne celine nalazi se i ulazni hol sa biletarnicom, toaletima za posetioce, punktovima za osveženje i fast food-om, i svi i prateći sadržaji (svlačionice sa sanitarnim prostorijama i tuševima za dva tima, trenere, sudije, delegate) i prostorijama za ambulantu, ostave za rekvizite i slično.

  Ispod sportske dvorane projektovana je garaža objekta. Garaža je ogranizovana u tri etaže međusobno povezane rampama. Garaža je ukupnog kapaciteta 162 parking mesta od čega je 9 namenjeno za invalide. Planirana su i dva parking mesta za autobuse na otvorenom, a kolski pristup garaži obezbeđen je iz ulice Vojvode Šupljikca preko interne saobraćajnice na parceli.

  Glavni izvođač na izgradnji novog sportskog centra "Radnički" na Crvenom krstu je WD Concord West, a u prilogu pogledajte mapu lokacije i 3D prikaze budućeg objekta.

  Sportski centar Radnički - 3D prikazi i preseci


  Sportski centar Radnički (foto) - 10. april 2023.