Eastern European Construction Forecasting Association

Počinje spajanje dva bulevara

13-05-2024

    Počinje spajanje dva bulevara

    Danas su zvanično otvoreni radovi na izgradnji podvožnjaka na Novom Beogradu, koji ispod pruge treba da spoji Bulevar umetnosti sa Bulevarom Crvene armije. Ovaj projekat Grad neuspesno pokušava da realizuje još od 2018. godine, a ovo je drugi put da se izvođac uvodi u posao. Novi ugovor potpisan je prošle godine sa konzorcijumom koji čine Novkol, Saobraćajni institut CIP, Ras inženjering niskogradnja, Montprojekt i Starting, a ugovoreni rok za završetak radova je avgust 2025. godine.

    Podvožnjak će omogućiti pun profil ulice, sa po tri trake za svaki smer, zelenim pojasom od 2.5 metara i trotoarima ukupne širine 4.5 metara sa umetnutom biciklističkom stazom. Kolovoz će biti širine 10.5 metara za svaki smer, dok je širina razdelnog pojasa 4.0 metra i u njemu su smešteni srednji stubovi mosta. Planovi daljeg razvoja železničkog koridora na pruzi Novi Beograd- Batajnica podrazumevaju širenje kapaciteta sa dva na četiri koloseka, pa je i budući podvožnjak projektovan kao konstrukcija dva dvokolosečna mosta ukupne širine 26.8 metara (uključujući parapete i ivične vence).

    Radovi na izgradnji saobraćajnice ispod trupa pruge na Novom Beogradu izvodiće se bez prekida železničkog saobraćaja, što je i glavni razlog iza više cene i dugačkih rokova za izvođenje. Procenjena vrednost projekta iznosi 980 miliona dinara, a rok za završetak je 450 dana od početka radova.

    Izgradnja podvožnjaka (foto) - 13. maj 2024.