PRODEXPO

Poreska uprava u Zemunu

19-03-2024

  Poreska uprava u Zemunu

  Opis projekta

  Objekat Poreske uprave nalaziće se u neposrednoj blizini stambenog naselja “Zemunske kapije” a vrednost investicije procenjena je na 42 miliona evra.

  Poslovni objekat planiran je u kompaktnoj formi, sa šest nadzemnih i jednom podzemnom etažom (Po+Pr+4+Ps), gde je kroz trotraktno oblikovanje postignuta razuđenost celine za kvalitetnije osvetljenje i ventilaciju unutrašnjosti. Svojom glavnom fasadom objekat je postavljen na građevinsku liniju prema Ulici Cara Dušana, međutim uvučeni delovi objekta pružiće izdvojen i od buke zaštićen kancelarijski prostor, odvojen kolonadom stubova. Dva trakta na fasadama sa otvorima, namenjeni su kancelarijskom prostoru, a srednji trakt – slepi – namenjen je komunikacijama, tehničkim prostorima, sanitarnim blokovima i zajedničkim servisnim prostorima.

  Ova razuđena forma u osnovi objekta formira dva ulazna dvorišta – pjacete ispred dva glavna ulaza u objekat, tako da se u objekat ne ulazi direktno sa ulice, već preko tih malih trgova, koji predstavljaju dodatni kvalitet urbanog prostora (popločanje, zelenilo, vodene površine, klupe za sedenje, ulična rasveta). Povučeni sprat imaće i mogućnost izlaska na krovne terase tipskog sprata, koje su predviđene kao zelene krovne terase. Projektovana je jedna podzemna etaža, namenjena parkiranju vozila, sa 171 parking mestom, koja u kombinaciji sa otvorenim parkingom na parceli, kapaciteta 96 parking mesta, treba da zadovolji propisan broj parking mesta.

  Investitor:

  Građevinska direkcija Srbije

  Lokacija:

  Cara Dušana, Zemun → pogledaj na mapi

  Površina:

  GBA 27.500 m²

  Rokovi:

  Završetak projekta drugi kvartal 2023. godine


  Poreska uprava u Zemunu - 3D prikazi


  Poreska uprava u Zemunu - 22. septembar 2021.


  Poreska uprava u Zemunu - 30. januar 2022.


  Poreska uprava u Zemunu - 23. mart 2022.


  Poreska uprava u Zemunu - 3. maj 2022.


  Poreska uprava u Zemunu - 8. oktobar 2022.