Predlog novog logoa za Železnice Srbije

02-10-2015

  Novi logo za Železnice Srbije

  Nedavno su Železnice Srbije na mala vrata plasirala novi logo kompanije koji je izazvao burne reakcije javnosti, pre svega zbog izrazitog odsustva dizajnerskog pristupa. U situaciji kada železnice posle decenija propadanja teže da nabavkom novih voznih sredstava i intenzivnom rekonstrukcijom pojedinih deonica ponovo izgrade reputaciju, zakazao je vizuelni momenat. Novi logo nije u skladu sa namerom da se napravi ozbiljniji iskorak na modernizaciji imena kompanije. Koliko je vizuelni identitet pored usluge i voznih sredstava i infrastrukture važan dobar primer je domaći avio prevoznik Air Serbia, koja je tom vizuelnom segmentu ozbiljno pristupila rešena da uskladi vizuelni identitet sa novim načinom poslovanja.

  Ne želevši da situacija ostane ovakva kakva je bila pre poslednje promene logoa, a još manje kakva je trenutno, mladi dvojac Igor Mioković i Vukašin Popović rešili su da naprave potpuno nov i vizuelno upečatljiv logo Železnica Srbije sa ciljem da poprave imidž naših železnica i podignu prezentaciju na mnogo viši nivo.

  “Razmišljali smo na koji način bismo povezali nešto tradicionalno „srpsko“ sa nečim univerzalnim u svetu. Došli smo do ideje da iskoristimo naše ćirilično pismo, koje je jedno od najsavršenijih pisama u svetu, i da simbol formiramo od slova Ž (kao početnog slova reči „Železnice“) i dve strelice koje inače u svetu imaju konotaciju sa železnicom (simbolizuju kretanje). Takođe, želeli smo da logo koji bismo uradili bude dugovečniji, tj. da ne zastari brzo kao većina logoa danas, stoga smo se posvetili minimalizmu i simbol sveli na jednu boju i prave linije" kažu autori ovog rešenja.

  Takođe ističu da dok su radili na logou, železnice su poslovale kao jedno preduzeće (Železnice Srbije), međutim, kako su se stvari u samim Železnicama Srbije menjale, tako su i oni dizajn prilagođavali novonastaloj situaciji. Smatraju da bi železnice trebalo da imaju unificiran vizuelni identitet, kako bi se jasno znalo da je reč o Železnicama Srbije, tj. jednom preduzeću, stoga su zadržali osnovu jednog simbola koju su prilagodili svim novonastalim preduzećima u Železnici.

  Važno je istaći da su autori voljni da Železnicama Srbije kompletan rad na vizuelnom identitetu i logou kompanije ustupe bez naknade budući da obojica vole železnicu i kažu "ukoliko smatrate da ste u mogućnosti da nešto promenite na bolje, kao što je u ovom slučaju neka vrsta „osveženja“ za železnice, težite ka tome da projekat zaživi, dok vam je novac u ovom slučaju potpuno nebitan". Preduzeće kao što su Železnice su obično slika jedne zemlje, a autori bi želeli da Srbiju kroz Železnice uzdignu na najviši nivo, u domenu dizajna kojime se bave.

  Autori su takođe pripremili nekoliko elemenata u skladu sa logoom, uključujući i informativne panoe, ali su spremni da upotpune projekat ostalim potrebnim elementima, ako bude potrebe za tim.

  Igor Mioković je jedan od najznačajnijih projekata ostvario u saradnji sa Ikarbusom, gde je radio na projektu dizajna prednje i zadnje stene (strane) autobusa IK 112 LE i IK 218M, premda se njegova rešenja pojavljuju i na drugim modelima Ikarbusa.

  Predlog novih vizuelnih rešenja