Predstavljeno idejno rešenje za BIO4 Kampus

15-07-2022

  Predstavljeno idejno rešenje za BIO4 KampusNedavno je završen urbanističko-arhitektonski konkurs za idejno rešenje novog BIO4 Kampusa, jedinstvenog nacionalnog centra, koji će u jednoj celini integrisati nekoliko visokoskolških i naučno-istraživačkih ustanova sa komplementarnim sadržajima. BIO4 je skraćeno ime i predstavlja četiri ključne oblasti: biomedicina, bioinformatika, biotehnologija i biodiverzitet. Otvoreni konkurs za dizajn idejnog rešenja raspisan je prošle godine, a ugovor za izradu idejnog projekta za lokacijske uslove A faze izgradnje BIO4 Kampusa dodeljen je beogradskom preduzeću za inženjering “Bekament”. Ugovor za predmetnu uslugu sa izabranim ponuđačem zaključen je 18. aprila 2022. godine i u toku je njegova realizacija, uključujući i saradnju projektanata sa budućim korisnicima, kako bi se kvalitetno pripremila potrebna tehnička i projektna dokumentacija.

  Projekat BIO4 Kampusa zamišljen je kao višefazni projekat koji će se na kraju prostirati na čitavih 20 hektara, a u jednoj celini će integrisati nekoliko visokoškolskih i naučno-istraživačkih ustanova. Ukupna bruto površina prve faze iznosiće 110.000m2, uključujući nove i moderne objekte za Bioloski i Farmaceutski fakultet, kao i deo za bioinženjering sa Tehnološko-metalurškog fakulteta. Lokacija centra nalazi se prekoputa postojećeg vojnog kompleksa “Torlak” u naselju Kumodraž. Pored visokoškolskih ustanova, kompleks će integrisati čak osam nacionalnih istaživačkih instituta, ali i naučno-tehnološki park sa predstavnistvima privrede i privatnog sektora. Cilj je da se postigne sinergija kroz koncentraciju resursa i infrastrukture, kako bi se išlo u susret razvoju modernih pravaca nauke, inovativnih ideja i multidisciplinarnih tehnologija.

  U prvoj fazi realizacije biće izgrađeni objekti za tri fakulteta, objekti za smeštaj instituta, konferencijski centar, krilo naučno-tehnološkog parka Beograd, centar za eksperimente na životinjama (vivarijum), kao i dva komercijalna objekta za iznajmljivanje privredi i smeštaj gostiju kampusa. Komercijalni objekti bili bi u vlasništvu kampusa, pa bi obezbeđivali dodatne prihode za projekat. Sve osnovne funkcije kompleksa biće realizovane u prvoj fazi, dok se u narednim fazama planira samo povećavanje kapaciteta. Dodatno, u okviru BIO4 Kampusa planirana je i nacionalna baza genetskih resursa (biobanka) sa velikom količinom podataka, od mikroorganizama i biljaka, preko životinjskih do ljudskih gena, što ce u eri biotehnologije biti vitalni nacionalni resurs.

  Početak radova na izgradnji Kampusa se očekuje u prvoj polovini 2023. godine, a završetak faze „A”, veličine oko 110.000 kvadratnih metara sa oko 1.500 parking mesta, planirano je u prvoj polovini 2025. godine. Planirana investicija države u fazu „A” BIO4 Kampusa se procenjuje na oko 190 miliona evra za izgradnju, i oko 100 miliona evra za opremu, dok se u budućnosti značajne investicije očekuju i od privatnog sektora. Globalno bioekonomsko tržište će u narednih nekoliko godina biti vredno više od hiljadu milijardi dolara, a ovaj centar treba da obezbedi da Srbija bude aktivni učesnik na tom tržištu.

  Detalji projekta biće poznati nakon završetka projektne dokumentacije, a u međuvremenu pogledajte 3D prikaze idejnog rešenja.

  BIO4 Kampus - lokacija


  BIO4 Kampus - 3D prikazi