PRODEXPO

Pripreme za izgradnju pristupa Prokopu sa autoputa

11-01-2023

    Pripreme za izgradnju pristupa Prokopu sa autoputaPripreme za izgradnju donjeg staničnog trga i pristupnih saobraćajnica Prokopu sa autoputa su počele, ali je trenutno u toku tender za izradu tehničke dokumentacije, pa će proći izvesno vreme pre nego što na lokaciji krene izgradnja. Projekat pristupnih saobraćajnica planira se u dve etape, a njegovo izvođenje pretpostavlja ekproprijaciju i rušenje ukupno 16 objekata sa zbirnom površinom osnove od oko 2200 m2. Imajući u vidu da je za ovaj projekat eksproprijacija preduslov za realizaciju, ohrabrujuće je da i taj proces uveliko teče i da je za veći broj objekata i katastarskih parcela pokrenut postupak rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. Ostao je još manji broj parcela za koje se priprema postupak pred nadležnim opštinskim organom. Uklanjanjem dela Maleškog brda i objekata na njemu, otvara se prostor za izgradnju čak dva nova kružna toka sa mrežom pristupnih saobraćajnica.

    U prvoj etapi planirana je rekonstrukcija postojećeg isključenja sa autoputa, ali i izgradnja dva nova kružna toka, kao i dve kolovozne konstrukcije koje će povezivati Donji stanični trg sa pristupnim saobračajnicama. U drugoj etapi Labska i Prokupačka ulica bile bi povezane sa Gučevskom ulicom i dalje sa Ulicom Dragana Mancea i Gornjim staničnim trgom. Sa postojecim kružnim tokom kod Hitne Pomoći, buduću petlju opsluživaće čak tri kružna toka, koji će saobraćaj distribuirati ka Prokopu i BIP-u, zatim MUP-u i Hitnoj Pomoći, kao i Kliničkom centru i budućoj klinici Tiršova 2. Da bi sav novi saobraćaj mogao da se ulije u već preopterećenu deonicu autoputa, u srednjem roku biće potrebno širenje profila od Mostara do Autokomande, ali se o tome još ne razmišlja.

    Ispred samog staničnog kompleksa planirana je autobuska okretnica, ali i dve saobraćajnice koje će na nasipu pod usponom da vode do samog objekta. Izlivne i ulivne saobracajniće koje povezuju kružne tokove imaće po dve trake za svaki smer, sa širinom kolovoza od 6 do 7 metara, razdelnim ostrvima i najčešće obostranim trotoarima širine od 1.5 do 3 metra. Što se tiče postojećeg isključenja na autputu, ono je planirano za rekonstrukciju u postojećoj formi i dimenzijama.

    Rok za izradu tehničke dokumentacije je 20 meseci, što govori da se radovi teško mogu očekivati pre 2025, ali bi pripreme sa raščišćavanjem terena mogle krenuti i ranije. U prilogu možete da pogledate i grafički prikaz budućih pristupnih saobraćajnica Prokopu sa autoputa.