EECFA

Pristupi mostu preko Ade - Lot 1

02-04-2018

  Ada Bridge north access - Lot 1  Opis projekta:

  LOT1 podrazumeva izgradnju 2 kilometra duge deonice UMP-a između Ulice Đorđa Stanojevića i Tošinog bunara. Nova saobraćajnica uključuje izgradnju i tri četvorokrake raskrsnice, dve rampe i četiri izlivno-ulivna priključka. Deonica LOT1 delimično nastavlja na stubovima, pošto podrazumeva samo jedno denivelisano ukrštanje, dok će ostale raskrsnice biti klasične četvorokrake u nivou. Tako će se postojeći vijadukt produžiti još oko 400 metara, trasom iznad Ulice Đorđa Stanojevića, nakon čega se konstrukcija spušta na zemlju.

  Zajedno sa već završenom LOT2 deonicom, ovaj segment kompletira čitav projekat severnih pristupa mostu preko Ade u dužini od 3 kilometara.

   

  Investitor:

  Grad Beograd

  Lokacija:

  Novi Beograd → pogledaj na mapi

  Vrednost:

  €13.5 miliona

  Rokovi:

  april 2016 - jun 2018.

  Beogradsko oko

  Pristupi mostu preko Ade - Lot 1