8. srpska konferencija o razvoju nekretnina i infrastrukture

Prokop dobija staničnu zgradu

09-08-2022

    Prokop dobija staničnu zgraduNa osnovu ugovora o zajedničkoj izgradnji, zaključenog između Republike Srbije i kompanije PSP Farman, počela je dugo očekivana izgradnja stanične zgrade u okviru kompleksa železničke stanice Beograd Centar. U ovoj fazi, prvo će biti izgrađena stanična zgrada, koja sadrži deset staničnih koloseka udvojenih između šest perona (4 centralna plus 2 bočna), dok bi se na susednim parcelama gradili poslovni i komercijalni sadržaji. Nakon izgradnje, železnički deo kompleksa sa pripadajućim parkingom postao bi isključiva svojina Republike Srbije.

    Perone natkriva armirano betonska konstrukcija sa pločom na koti 105, dok su ispod staničnog platoa pozicionirana dva putnička pothodnika, sistem tehničkih i instalacionih galerija i zaštitna konstrukcija koridora beogradskog metroa. S obzirom na razmaknuti položaj konvejera i stepenica, nameće se jednosmerno kretanje i razdvajanje tokova putnika kao što je to recimo rešeno na aerodromima, jer pruža određene prednosti. Stanična zgrada na koti 105 može se podeliti na dva simetrična segmenta sa razdvojenim tokovima putnika u odnosu na poprečnu osu stanice. Na taj način bi u deo stanice ka Novom Beogradu bili orijentisani samo odlazeći železnički putnici, a na suprotnoj strani dolazeći.

    Ukupna neto površina stanične zgrade iznosi 5200m2, ali će stanici pripadati i 88 parking mesta na otvorenom. U okviru stanične zgrade nalaziće se i dva natkrivena izlaza, sa I i VI perona, ali i prateći komercijalni sadržaji, koji treba da upotpune ponudu za sve buduće putnike na Prokopu. Prema ugovorenom dinamičkom planu, zgrada stanične zgrade biće završena krajem 2023. godine, nakon čega je previđeno njeno opremanje i uvođenje u eksploataciju. Predračunaska vrednost radova na staničnoj zgradi u okviru kompleksa Beograd Centar iznosi oko 15 miliona evra.

    Železnička stanica Prokop - Stanična zgrada i poslovni centar


    Železnička stanica Prokop (foto) - 9. avgust 2022.