Eastern European Construction Forecasting Association

Prokop našao investitora

20-01-2021

  Prokop našao investitoraJavni poziv stranim i domaćim investitorima da učestvuju u završetku staničnog kompleksa na Prokopu završen je potpisivanjem ugovora između Direkcije za imovinu Srbije i budućeg partnera sredinom prošle godine, gde je kao finansijer projekta izabrana kompanija PSP Farman iz Beograda, preko svoje ćerke kompanije "Railway City d.o.o". U međuvremenu počela je priprema tehničke dokumentacije, a idejno rešenje sa urbanističkim projektom nalazi se na javnom uvidu. Na novoj glavnoj železničkoj stanici “Beograd Centar”, popularnom “Prokopu”, planirana je izgradnja stanične zgrade, parkinga i pratećih komercijalnih sadržaja, a po najavi investitora početak radova očekuje se u trećem kvartalu 2021. godine.

  Kao što smo ranije pisali, ovim ugovorom investitor je preuzeo obavezu završetka stanične zgrade i sadržaja neophodnih za nesmetano funkcionisanje saobraćaja, uz mogućnost izgradnje komercijalno-poslovnih sadržaja na ostalim parcelama (delovima ploče). Nakon izgradnje, železnički deo kompleksa sa pripadajućim parkingom postao bi isključiva svojina Republike Srbije. Bilo je dosta govora o funkcijama na ploči Prokopa, a novo rešenje predlaže izgradnju niza manjih poslovnih objekata, koji bi u formi poslovnih parka simbolično bio nazvan “Railway City”.

  U okviru ovog kompleksa planirana je centralno pozicionirana i obostrano uzidana stanična zgrada, dok bi se na bočnim parcelama gradili poslovno-komercijlani sadržaji. Ispitivanja nosivosti i stanja postojeće armirano-betonske konstrukcije izvršio je Institut za materijale i konstrukcije, Građevinskog fakulteta u Beogradu. Prema izjavama investitora, njihova procena je da će biti neophodne i intervencije na ojačanju ploče radi planirane izgradnje. Ukupna kvadratura svih planiranih objekata na staničnoj ploči iznosi blizu 75.000 m2, od čega na staničnu zgradu otpada oko 5700m2.

  Idejno rešenje podrazumeva izgradnju oko 894 parking mesta, od čega je 354 na otvorenom (88 mesta pripada stanici) i 540 u višeetažnoj garaži. Poslovni park čini deset nezavisnih objekata (P+5) kojima se pristupa sa platoa odignutog od nivoa ulice (+2,0m) i odvojenog od glavnog pristupa železničkoj stanici. Visina komercijalnih i poslovnih objekata iznosi na slemenu 28.5 metara, dok stanična zgrada i garaža biti nešto niže – sa visinom krova na 22 i 23.5 metara. Plato je osmišljen kao ozelenjeni park u poslovnoj zoni kompleksa i programom obuhvaćen kao multifunkcionalni prostor, namenjen različitim komercijalnim sadržajima.

  Idejno rešenje izrađeno je u okviru kompanije, odnosno od biroa PFB Design d.o.o. iz Beograda, koje u daljem procesu biti razrađeno i po potrebi modifikovano. Kompleksnost projekta ostavlja mogućnost fazne realizacije, gde bi se u prvoj fazi gradila stanična zgrada i parking mesta na otvorenom, dok će se poslovno-komercijalni objekti i višeetažna garaža graditi u nekoliko sukcesivnih faza. Planirano je da prva faza bude izgrađena do kraja 2022. godine, a da kompleks u celosti bude izgrađen tokom 2024.godine. Ipak, početak radova uslovljen je završetkom radova koji se trenutno izvode iznad budućeg prvog i drugog staničnog koloseka.

  Železnička stanica Prokop - Stanična zgrada i poslovni centar