EECFA

Radovi na produžetku Bulevara Zorana Đinđića

26-05-2023

  Radovi na produžetku Bulevara Zorana ĐinđićaRadovi na izgradnji produžetka Bulevara Zorana Đinđića, na delu od Ulice Milentija Popovića do Ulice Vladimira Popovića, započeli su ovog aprila i planirano je da budu završeni tokom septembra. Nova planirana saobraćajnica proseca blok 20 u dužini od 420 metara, a projektovana je sa dva odvojena kolovoza, odnosno sa dve saobraćajne trake po smeru i razdelnim ostrvom promeljive širine od 8 do 24 metara. Radove izvode gradska javna komunalna preduzeća, svako prema svojoj delatnosti koju obavlja, gde se predračunska vrednost radova procenjuje na 101 milion dinara.

  Do sada su uglavnom trajali pripremni radovi tokom kojih je JKP “Zelenilo Beograd” završilo presađivanje i uklanjanje zelenila sa trase saobraćajnice, a po završetku svih radova ovo preduzeće radiće na projektovanom ozelenjavanju i uređenju javnih površina. Ovih dana JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” preuzeo je svoj deo posla i trenutno izvodi radove na postavljanju atmosferske kanalizacije na levoj strani trase, gledajući u pravcu ka Vladimira Popovića. Nakon što JKP BVK završi postavljanje kišnog kolektora, posao preuzima JKP “Beograd put” koji će krenuti sa iskopom za buduću saobraćajnicu. Saobraćajnica će posedovati i obostrane trotoare širine 6 i 4.5 metara.

  Važno je napomenuti da ovaj projekat ne obuhvata izgradnju pune raskrsnice sa Ulicom Vladimira Popovića, pa u prvoj fazi vozačima neće biti omogućeno skretanje levo ka Starom savskom mostu. Formiranje pune raskrsnice sa Ulicom Vladimira Popovića predmet su posebne tehničke dokumentacije koja je u izradi i biće ugovoreni nezavisno od ovog projekta. Rekonstrukcija i promena regulacije u Ulici Vladimira Popovića vezana je za projekat novih prilaza tramvajskom mostu i planiranog povezivanja sa Bulevarom Mihajla Pupina.

  U prilogu pogledajte fotografije sa gradilišta produžetka Bulevara Zorana Đinđica u Novom Beogradu.

  Produžetak Bulevara Zorana Đinđića (foto) - 26. maj 2023.


  Produžetak Bulevara Zorana Đinđića - Mapa zone radova