EECFA

Rekonstrukcija Centralne kule na Starom sajmištu

30-07-2022

  Rekonstrukcija Centralne kule na Starom sajmištuZvaničnim otvaranjem gradilišta konačno su počeli prvi radovi na rekonstrukciji objekata u kompleksu Staro sajmište u bloku 17 na Novom Beogradu. Planovi da se obnovi oronuli kompleks uz Brankov most traju nekoliko decenija, objekti su proglašeni za spomenik kulture još 1987. godine, međutim prvi konkretni koraci na izradi projektnog rešenja krenuli su 2012. Rekonstrukcija kompleksa započela je na Centralnoj kuli, jednom od malobrojnih očuvanih objekata prvog beogradskog Sajma, a projekat predviđa temeljnu rekonstrukciju koja će zdanju vratiti originalni izgled iz 1938. godine. Svega nekoliko godina pošto je krenula gradnja Sajmišta počeo je Drugi svetski rat, a sa njim i tragična sudbina ovog kompleksa koji je 1941. pretvoren u jedan od najstrašnijih nacističkih logora na ovim prostorima.

  Objekat Centralne kule na Starom Sajmištu danas izgleda dosta drugačije od onoga kako je zamišljen i izgrađen, pre svega zbog više puta menjane namene i korisnika. Većina paviljona u nekadašnjem kompleksu Sajmišta uništeni su u bombardovanjima tokom rata i tokom oslobađanja, a sačuvani deo kompleksa služio je od privremenog smeštaja do administartivne namene. Loše održavanje objekta dodatno je pogorašalo stanje, a i sama statika objekta je vremenom ugrožena propadanjem. Tokom posleratnih godina građevinski je izvedeno više izmena, kako na spoljasnjosti, tako i na unutrašnjosti, a značajne promene uticale su i na volumen objekta.

  Tu se pre svega misli na uklanjanje izloga u prizemlju i zatvaranje nekoliko ulaza. Nekadašnje oblikovanje je podrazumevalo četiri široka polukružna stepeništa na svakoj strani objekta, međutim kasnija prepravljanja uklonila su dva, a druga dva su značajno smanjena. Ulazi na uklonjenim stepeništima su zazidani, a umesto velikih izloga koji su opasavali prizemlje ugrađeni su prozori. Objektu su u međuvremenu dograđene i dve šupe koje će biti uklonjene, a fasada će i stolarija će biti obnovljene u skaldu sa originalnim izgledom. Toranj na vrhu objekta biće zastakljen, uz rekonstrukciju četiri trougaone prizme u osnovi tornja.

  Nakon obnove Centralne kule, rekonstrukcija na prostoru Memorijalnog centra Staro sajmište se biće nastavljena daljim radom na izradi projektne dokumentacije za obnovu Italijanskog paviljona kome je takođe predviđeno vraćanje autentičnog izgleda, kao objektu koji predstavlja integralni deo spomenika kulture „Staro sajmište”.

  Radove na rekonstrukciji Centralne kule na Starom Sajmištu izvodi grupa izvođača predvođena kompanijom Koto. Rok za završetak rekonstrukcije je 22.12.2022, dok predračunska vrednost radova iznosi oko 2.3 miliona evra.

  Rekonstrukcija kule na Starom sajmištu (foto) - 29. jul 2022.