Eastern European Construction Forecasting Association

Rekonstrukcija platoa kod Hrama

30-05-2024

  Rekonstrukcija platoa kod Hrama

  Četiri godine nakon prve najave, zvanično su otvoreni pripremni radovi na uređenju prilaznog platoa i parka ispred Hrama Svetog Save. Rekonstrukcija Svetosavskog platoa na Vračaru trebala bi da se realizuje prema projektu arhitekte i profesora Branislava Mitrovića, koji je u saradnji sa kolegom arh. prof. Dejanom Miljkovićem izradio idejno rešenje na direktan poziv SPC. Za sada o detaljima projekta ili eventualnim izmenama na idejnom rešenju nema informacija, pošto ne postoji nikakva dozvola ili prijava započetih radova na platou, osim najava nadležnih da će sve biti završeno “tokom naredne godine”. Ovako fleksibilno postavljeni rokovi nisu dobar znak na početku, ali ostaje da vidimo kako će realizacija projekta teći i da li će rokovima i kvalitetom ispuniti očekivanja.

  Za sada je ograđen samo jedan manji deo Svetosavskog platoa na kome su započeti radovi na uklanjanju postojećih pešačkih staza. Nije poznato da li će projekat biti realizovan u etapama i kako je planirana njegova realizacija, ali zbog značaja lokacije i njene velike posećenosti neophodno je da se izbegnu bilo kakva nepotrebna prolongiranja tokom izvođenja. Pored rokova, nepoznata je i vrednost radova, ali bi prema najavama Grad Beograd trebalo da dobije finansijsku pomoć Republike na ovom projektu.

  Potreba da se ovaj prostor adekvatno funkcionalno preoblikuje i zaokruži posebno je došla do izražaja sa završetkom Hrama, koji danas predstavlja sam vrh turističke ponude i nezaobilaznu atrakciju za gotovo sve goste Beograda. Loše održavanje postojećeg parka i konfuzija oko funkcionalnosti celog prostora ostavljali su jako loš utisak, a dosadašnje uređenje ne može da zadovolji ni trenutne potrebe i zahteve lokacije. Imajući u vidu da će posećenost i korišćenje prostora oko Hrama samo rasti u budućnosti, funkcionalna evolucija ovog prostora je praktično neizbežna.

  Projekat prof. Mitrovića pokušava da pomiri dva bitna funkcionalna zahteva koji su se iskristalisali tokom godina diskusije na temu korišćenja ovog prostora. Sa jedne strane, cilj je da se formira širok i reprezentativan prilaz Hramu sa platoom koji ima kapacitet za okupljanje većeg broja ljudi i organizovanje različitih manifestacija, dok je sa druge potrebno očuvati parkovsku funkciju i komfor posetilaca.

  Rekonstrukcija platoa kod Hrama - 3D prikazTako je idejnim rešenjem i koncipiran prostor, sa širokim prilazom koji se pruža duž zgrade Narodne biblioteke i dalje ka Hramu se nadovezuje na proširen popločan plato sa kapacitetom za različita okupljanja i događaje. Uklanja se postojeća fontana sa prilaza Hramu i gradi se nova bez vodoskoka sa leve strane prilaza, gde se nalazi i budući parkovski segment platoa. Preko 100 stabala sađenih u vidu plantaže predstavlja svojevrsnu šumu koja dimenzijama odgovara zgradi Biblioteke i stvara kompaktnu zelenu površinu za odmor i relaksaciju posetilaca. Nije poznato koliki deo postojećeg zelenila će biti očuvan, ali će deo svakako biti uklonjen kako bi se formirao proširen plato kod Hrama.

  Uređenje platoa ispred Hrama Svetog Save nije kraj planiranih radova, pošto bi kao deo šireg kompleksa u narednim fazama bila građena i nova zgrada Patrijaršijskog doma.

  U prilogu fotografije ograđenog dela platoa kod Hrama Svetog Save.

  Plato ispred Hrama Svetog Save (foto) - 29. maj 2024.


  Plato ispred Hrama Svetog Save - 3D prikazi