PRODEXPO

Rekonstrukcija Tehničkih fakulteta počinje krajem 2023

18-12-2022

  Rekonstrukcija Tehničkih fakulteta počinje krajem 2023Konkursom za idejno rešenje rekonstrukcije dela Univerzitetskog centra u Beogradu, koji je održan u aprilu ove godine, načinjen je prvi korak u pripremi projekta za dogradnju i proširenje njegovih kapaciteta. Pobedničko idejno rešenje na konkursu izradio je projektni biro “4MIND doo” iz Beograda, a predmetni blok koji se nalazi u Bulevaru kralja Aleksandra sadrži Elektrotehnički, Građevinski, Arhitektonski, Mašinski i Tehnološko-metalurški fakultet, kao i Univerzitetsku biblioteku "Svetozar Marković" i objekat Državnog arhiva Srbije. Zona unutarblokovskog prostora između fakultetskih zgrada godinama predstavlja neiskorišćen i devastiran prostor, pa se projektom rekonstrukcije čitavog bloka vrši planska, arhitektonska i funkcionalna integracija prostora, koje će kao rezultat doneti povezivanje studenata svih fakulteta kroz niz zajedničkih sadržaja. Projekat rekonstrukcije Univerzitetskog centra je u procesu izrade tehničke dokumentacije, trenutno se iščekuje potpisivanje ugovora za projektovanje, a ukoliko se ugovor zaključi do kraja ove godine, građevinski radovi mogli bi najranije početi na jesen 2023. godine.

  Projekat je vrlo obiman i kao takav zamišljen kao višefazni, a obuhvata izgradnju novog objekta Elektrotehničkog fakulteta, dogradnju Mašinskog i Tehnološko-metalurskog fakulteta, kao i izgradnju nezavisnih pratećih celina. Ukupna bruto površina (BRGP) novoizgrađenog dela kompleksa iznosi 34.347 m2, od čega je 18.212 m2 na podzemnim, a 16.134 m2 na nadzemnim etažama. Kako je centralna ideja rekonstrukcije bolja iskorišćenost unutarblokovskog prostora, objekti koji se trenutno nalaze tu biće uklonjeni, uključujući i aneks u kome se nalazi laboratorija Mašinskog fakulteta sa aero-tunelom. Novi aero-tunel biće izgrađen u novom objektu ETF-a, prostirući se kroz suterensku i podrumsku etažu u delu objeklta ka Ruzvelotovoj ulici.

  U prvoj fazi realizacije planirana je izgradnja nove zgrade ETF-a, odnosno glavnog veznog objekta u unutrašnjem dvorištu, koji će toplim vezama biti povezan sa jedne strane sa zdanjem Tehničkih fakulteta i sa druge sa zgradom Mašinskog i Tehnološkog fakulteta. U njemu su planirani dodatni nastavni kapaciteti za ETF, Arhitektonski i Građevinski fakultet, kao i pomenuti zajednički sadžaji za svih pet fakulteta. Zajednički sadržaji najvećim delom bi se nalazili u prizemnom objektu planiranom u zaleđu Univerzitetske biblioteke, a podrazumevaju izložbene prostore, informaciono-dokumentacioni centar, kafe i restorane, fitness klub, prostorije za izlaganje fakultetskih dostignuća i slicno. U drugoj fazi bi bila dograđena dvorišna zgrada Mašinskog fakulteta do visine ulične zgrade, a ovo krilo bi takođe služilo za potrebe ETF-a, kao laboratorijski prostor i za nedostajuće kabinete profesora. Ova nadogradnja će toplim vezama biti direktno povezana sa novim objektom ETF-a.

  Jedan od priznatih kvaliteta konkursnog rada 4 MIND je svakako izazov brojnih volumenskih ograničenja, koji je uspešno rešen smeštajući najveći deo funkcija/programa u etaže ispod urbane platforme – veštačke topografije, čime se prvenstveno štite spomeničke vrednosti i arhitektonsko nasleđe postojećih objekata. Drugi važan doprinos pobedničkog rešenja su predviđeni denivelisani platoi, delimično pod nagibom i pokriveni sa niskim i visokim rastinjem, što ostvaruje značajan javni prostor za studente i građane, ali i nove pešacke komunikacije. Najzad, treba istaći i arhitektonski koncept ulazne partije i novog platoa prema Ruzveltovoj ulici, koja kreira atraktivan pešački prilaz glavnom ulazu u novi objekat, uz transparentne staklene površine nadzemnih etaža i prozračan ulazni hol.

  Na podzemnim etažama (Su+Po) objekta je pored novog aero-tunela planirana velika podzemna garaža sa 205 parking mesta i pristupom iz Karnegijeve ulice, kao i prostor za buduću trafostanicu koja se izmešta iz dvorišta Državnog arhiva Srbije. Nivo prizemlja budućeg objekta sa prilazom iz Ruzeveltove ulice, pored ulaznog hola predviđen je i kao prostor za amfiteatre (3 amfiteatra, svaki za 200 studenata), kongresnu/svečanu salu, kafe-kantinu, nastavnički klub, Računski centar ETF i računarske sale za nastavu. Sa prizemlja će se pristupati i krilu sa zajedničkim sadžajima za sve fakultete u zaleđu Univerzitetske biblioteke.

  Prvi sprat novog objekta ETF-a je na nivou prizemlja postojećeg objekta Tehničkih fakulteta, pa je na ovom nivou projektovana topla veza starog i novog objekta, preko koje se ostvaruje prilaz svim salama za nastavu i pratećim kabinetima profesora. Preko ove etaže ostvarena je i topla veza postojećeg objekta Tehničkih fakulteta sa Mašinskim fakultetom. Na drugom spratu predviđen je Centar za naučnoistraživački rad i Inovacioni centar, kao i prostor za studentske organizacije i “start-up” centar. Ova etaža najvećim delom predstavlja zeleni krov, a pristup ovom krovu omogućen je preko rampe namenjene pešacima iz pravca Ruzveltove ulice, a iz starog objekta sa nivoa prvog sprata, koji koristi Građevinski fakultet.

  Krovne ravni su predvideđene kao zelene površine, travnate sa niskim rastinjem i pozicijama za sedenje na kosim ravnima. Na samom vrhu objekta, odnosno na mestima koji su projektovani kao vidikovci sa vizurama koje se pružaju prema okolnim parkovima, predviđeno je visoko zelenilo, odnosno kompozicije stabala koja čini mini parkovsku površinu. Na taj način autori pobedničkog rešenja ostvarili su kontinuitet parkovskog zelenila koje spaja Tašmajdanski park i park Ćirila i Metodija.

  Realizacija čitavog projekta i finansiranje obezbeđeno je iz kredita Razvojne banke Saveta Evrope. Ukoliko ne bude velikih kašnjenja u pripremi tehničke dokumentacije, tender za izvođača se može očekivati u julu naredne godine.

  ETF i kampus tehničkih fakulteta - 3D prikazi