Rekonstrukcija zgrade Trećeg osnovog suda

05-09-2022

    Rekonstrukcija zgrade Trećeg osnovog sudaMinistarstvo pravde Republike Srbije priprema projekat rekonstrukcije i dogradnje Trećeg osnovnog suda u Beogradu, uz modernizaciju i povećanje postojećih kapaciteta na predmetnoj lokaciji. Treći osnovni sud nalazi se u bloku 9a na Novom Beogradu i baš za tu namenu je i izgrađen 1978. godine u stilu tada modernog brutalizma. Objekat trenutno ima oko 5.900m2 bruto površine i sastoji se od dve atrijumske celine različite spratnosti (Su+Pr+4+Pk i Su+Pr+2), a pozicioniran je kao slobodnostojeći u delu bloka uz Bulevar Mihajla Pupina. Nakon rekonstrukcije površina objekta biće povecna na 7.370m2, a novi kvadrati nalaziće se u okviru dograđenog sprata na nižem traktu objekta i proširenjem suterenskog prostora.

    Iako nekada reprezentativno zdanje moderne arhitekture, neodržavanjem zgrada Trećeg osnovnog suda dovedena je u jako loše stanje, a pregledom objekta uočena su značajna oštećenja na krovu i na fasadi objekta, a suteren je više puta plavljen tokom velikih kiša. Dodatno, slabe termoizolacione karakteristike fasadnih materijala i stolarije objekat čine posebno energetski neefikasnim. Pored podizanja energetskih standarda u objektu, njegovom dogradnjom i novim funkcijama biće značajno unapređen proces rada i unutrašnje komunikacije.

    Nadogradnja trećeg sprata iznad dela objekta sa spratnošću Su+P+2, planirana je kao novi prostor Trećeg osnovnog tužilaštva sa svim potrebnim pratećim sadržajima. Planirano je da se da se istražni kabineti tužilaštva i sudnice direktno povezu liftovima sa pritvorskim jedinicama u suterenu, čime bi se olakšalo funkcionisanje i skratilo kretanje kroz objekat. Pored planirane dogradnje trećeg sprata na nižem traktu objekta, proširenja su planirana i u okviru suterena. Za potrebe arhive površina suterenskih prostorija biće povećana sa 693 na 1071 m2, a biće urađena i velika rekonstrukcija šalter sale u prizemlju. U okviru planiranih radova na parceli će biti izgradjeno i 23 dodatna parking mesta.

    Urbanistički projekat za ovu investiciju naručilo Ministarstvo pravde, dok je projektovanje obavio biro “Almis Company” iz Beograda. U prilogu pogledajte 3D prikaze planirane rekonstrukcije i dogradnje zgrade Trećeg osnovnog suda na Novom Beogradu.

    Treći osnovni sud - 3D prikazi