Eastern European Construction Forecasting Association

Sportski centar Radnički

15-04-2023

Sportski centar Radnički

Opis projekta

Projektom je predviđena izgradnja savremenog sportskog objekta sa dvoranom kapaciteta od 1000 gledalaca, uključujući administrativni deo i niz pratećih komercijalnih namena. Sportski kompleks će imati ukupnu bruto izgrađenu površinu od 18.753 m2, od čega 11.850 m2 čini nadzemni deo, a 6.904 m2 je u podzemnim etažama. Ostvarena zauzetost parcele je 61%, a maksimalna visina objekta iznosi 19 metara. Spratnost oba dela objekta (sportskog centra i sportske dvorane) je 2Po+Su+Pr+3, a funkcionalno i konstruktivno projekat je podeljen na dve jasne celine: sportski centar sa administracijom i sportsku dvoranu sa pratećim sadržajima i garažom.

Multifunkcionalna sportska dvorana sa 1025 mesta (959 mesta na tribinama, 4 mesta za invalide, 50 mesta na VIP tribinama, 12 novinarskih mesta) dimenzionisana je za održavanje košarkaških, rukometnih i odbojkaških utakmica kao i za druge manifestacije koje ne moraju biti isključivo sportske. U okviru ove funkcionalne celine nalazi se i ulazni hol sa biletarnicom, toaletima za posetioce, punktovima za osveženje i fast food-om, i svi i prateći sadržaji (svlačionice sa sanitarnim prostorijama i tuševima za dva tima, trenere, sudije, delegate) i prostorijama za ambulantu, ostave za rekvizite i slicno.

Ispod sportske dvorane projektovana je garaža objekta. Garaža je ogranizovana u tri etaže međusobno povezane rampama. Garaža je ukupnog kapaciteta 162 parking mesta od čega je 9 namenjeno za invalide. Planirana su i dva parking mesta za autobuse na otvorenom, a kolski pristup garaži obezbeđen je iz ulice Vojvode Šupljikca preko interne saobraćajnice na parceli.

Investitor:

Republika Srbija (Ministarstvo za upravljanje javnim ulaganjima).

Lokacija:

Crveni krst → pogledaj na mapi

Površina:

GBA 18.753 m²

Rokovi:

Završetak projekta april 2025. godine