Eastern European Construction Forecasting Association

Stambeni kompleks na mestu nekadašnjeg FMP-a

27-02-2023

  Stambeni kompleks na mestu nekadašnjeg FMP-aU narednom periodu očekuje se realizacija još jednog projekta prenamene industrijskog zemljišta, ovog puta na Čukarici, gde se na prostoru nekadašnje fabrike FMP planira veliko stambeno naselje sa 1238 stambenih jedinica. Uklanjanje fabričkih zgrada oslobodiće prostor od preko 3 hektara za izgradnju 5 stambenih lamela, a ukupna bruto površina planiranih objekata iznosiće čak 210.865 kvadrata. Kompleks je koncipiran kao mešoviti gradski centar ali dominantno stambene funkcije, sa 80% površine namenjene stanovanju i oko 20% pratećeg komercijalnog i poslovnog prostora. Podzemni deo kompleksa je jedinstven za svih 5 lamela i služiće kao garaža sa 1706 parking mesta.

  Kompleks karakteriše prilično visoka spratnost objekata, kao i visoka zauzetost parcele. Visina planiranih stambenih lamela kretaće se od 2Po+Pr+10+Ps do 4Po+Su+Pr+12+Ps, dok je zauzetost pod objektima 60%, a samo 13% pod nezasrtim zelenilom. Kompleks je takođe na padini i zato denivelisan u dve zone tj. platoa; na gornjem platou ka Ulici Endija Vorhola smeštene su lamele L1 i L2, a na donjem platou ka Ulici Milorada Jovanovića lamele L3, L4 i L5. U prizemlju i suterenu planirani su komercijalni lokali orjentisani ka trotoarima, dok će na visim spratovima planiraju stanovi različitih struktura, uz mogucnost formiranja dupleks jedinica. Ukupna površina poslovno-komercijalne funkcije u kompleksu iznosiće skoro 29.000m2, gde će pored uslužnih lokala biti u ponudi i poslovni apartmani.

  U prvoj fazi planirano je izvođenje 545 stambenih jedinica u dva objekta (L1 i L2) ka Ulici Endija Vorhola, sa zajedničkom podzemnom garažom na 5 nivoa (4Po+Su) i internom saobraćajnicom; Druga faza bi obuhvatala izgradnju naredna dva objekta (L3 i L4) sa 542 stambene jedinice, jednog na uglu ulica Endija Vorhola i Milorada Jovanovića, drugog ka Ulici Milorada Jovanovića, sa zajedničkom garažom na dva podzemna nivoa; Dok bi treću fazu činila realizacija još jednog stambeno-poslovnog objekta (L5) u Ulici Milorada Jovanovića sa 151 stambenom jedinicom i pripadajućom dvospratnom podzemnom garažom. Ukupna površina podzemnih etaža iznosi preko 61.000m2, imaće 3 dvosmerna kolska ulaza/izlaza u garažu i izdvojenih 337 parking mesta za potrebe poslovnog i komercijalnog prostora.

  U okviru međublokovskog prostora planirani su sportski tereni i dečija igrališta, a u okviru bloka trebalo bi da se nađu i dva dečija depandansa sa pripadajućim dvorišnim delom.

  Nosilac izrade projekta je društvo za arhitekturu, urbanizam i inženjering „Urbanistiq” d.o.o. iz Beograda, dok je naručilac projekta investitor „Victory Gardens” d.o.o. iz Beograda.

  FMP stambeni kompleks - 3D prikazi