Eastern European Construction Forecasting Association

Staro sajmište

29-08-2022

Staro sajmište

Opis projekta:

Planovi da se obnovi oronuli kompleks uz Brankov most traju nekoliko decenija, objekti su proglašeni za spomenik kulture još 1987. godine, međutim prvi konkretni koraci na izradi projektnog rešenja krenuli su 2012. Rekonstrukcija kompleksa započela je na Centralnoj kuli, jednom od malobrojnih očuvanih objekata prvog beogradskog Sajma, a projekat predviđa temeljnu rekonstrukciju koja će zdanju vratiti originalni izgled iz 1938. godine. Svega nekoliko godina pošto je krenula gradnja Sajmišta počeo je Drugi svetski rat, a sa njim i tragična sudbina ovog kompleksa koji je 1941. pretvoren u jedan od najstrašnijih nacističkih logora na ovim prostorima.

Objekat Centralne kule na Starom Sajmištu danas izgleda dosta drugačije od onoga kako je zamišljen i izgrađen, pre svega zbog više puta menjane namene i korisnika. Većina paviljona u nekadašnjem kompleksu Sajmišta uništeni su u bombardovanjima tokom rata i tokom oslobađanja, a sačuvani deo kompleksa služio je od privremenog smeštaja do administartivne namene. Loše održavanje objekta dodatno je pogorašalo stanje, a i sama statika objekta je vremenom ugrožena propadanjem.

Investitor:

Republika Srbija i Grad Beograd

Lokacija:

Novi Beograd - Blok 17

Rokovi:

2022-

Beogradsko oko

Staro sajmište