PRODEXPO

Tempo Tower - kula na Bežaniji

12-02-2024

  Tempo Tower - kula na BežanijiU novembru prošle godine usvojen je izmenjen Plan detaljne regulacije za deo Bežanijske kose između Autoputa i Ulice Partizanske avijacije, gde investitor "PD Tempo Company" iz Beograda planira izgradnju stambeno-poslovnog kompleksa u javnosti poznatog i kao “Tempo Tower”. Nedavno usvojeni PDR redukovao je dozvoljene volumene objekata, a poznati beogradski arhitektonski studio “Bureau Cube Partners” izradio je idejno rešenje budućeg kompleksa na osnovu novih parametara. Reč je dominantno stambenoj funkciji u kompleksu modernog izraza, koji se sastoji od tri volumena na zajedničkoj osnovi i najvišom kulom od 34 sprata.

  Planirane parcele za kompleks “Tempo tower” predstavljaju strategijski važnu lokaciju na nivou grada, sa ogromnim urbanističkim potencijalom. Pored toga što se nalazi na granici između dva različita tipa reljefa, istovremeno se prostire i na prirodnom uzvišenju čime se nameće kao potencijalno urbano obeležije ili čak novi simbol grada. Zemljište koje se nalazi uz sam Bulevar Arsenija Čarnojevića, poseduje potencijal za realizaciju prepoznatljivog arhitektonskog obeležija. Sa druge strane, lokacija ovog masivnog kompleksa smeštena je na obodu mirnog rezidencijalnog naselja niske gustine, gde se pretežno zivi u samostojećim ili uzidanim porodičnim kućama u nizu. Revizija urbanističkih parametara deo je inicijative građana tog dela Novog Beograda, koji su se usprotivili inicijalnom planu koji je porazumevao gradnju klastera od čak tri kule maksimalne visine 120 metara.

  “Bureau Cube Partners” izradio je kvalitetno arhitektonsko rešenje koje bez sumnje ispunjava kriterijum atraktivnosti budućeg kompleksa, sa izvijenim, fluidnim linijama i savremenim fasadnim blokovima. Projekat je rezultat novih urbanističkih paramatera, gde je zadržana jedna kula maksimalne visine od 120 metara, dok su ostala dva volumena na 60 i 37 metara visine. Na nivou prizemlja projektovana je multifunkcionalna baza/podijum koji je konstituisan kao urbana oaza, gde raznovrsni javni sadržaji otvoreni ka okruženju, imaju za cilj ostvarivanje zajedništva i urbane interakcije. Planirani su fleksibilni multifunkcionalni prostori za nastupe, događaje, edukativne i kulturne sadržaje koji obogaćuju ponudu podijuma, čineći ovaj prostor svojevrsnim centrom društvenog života. Osim toga, podijum/baza u okviru koje je razvrstano 29 različitih poslovnih i komercijalnih sadržaja služi kao veza između kule i njenog urbanog konteksta, sa uređenim trgovima i pešačkim stazama.

  Moderno oblikovanje volumena upotpunjeno je kombinacijom nekoliko različitih fasada. Konkretno radi se o tri tipa fasadne konstrukcije za vizuelno bogato rešenje u kome dominiraju staklo i ozelenjeni balkoni. Poslednje tri etaže najviše kule takođe su planirane kao komercijalne sa bazenom, spa centrom i panoramskim restoranom, dok bi se na prvom spratu aneksa nalazio i depandans dečije ustanove. Parterno uređenje podrazumevaće uređeno zelenilo, plitke vodene površine, dečija igrališta i druge sadržaje za odmor i relaksaciju. Primena održivih materijala, kao i integracija sistema za sakupljanje kišnice radi održavanja zelenila, doprinosiće minimizaciji uticaja na životnu sredinu i umanjenju potrošnje energije.

  Ukupna bruto površina kompleksa “Tempo Tower” prema idejnom rešenju iznosla bi gotovo 112.000m2, od čega je 85,000m2 nadzemno i oko 27.000m2 na podzemnim etažama. Garaža kompleksa je projektovana u sklopu 4 podzemne etaže sa obezbedjenih 710 parking mesta od kojih je 46 namenjeo osobama sa posebnim potrebama. U podzemnim etažama je pozicionirana i sva neophodna tehničko-tehnološka infrastruktura koja je neophodna za nesmetano funkcionisanje i održavanje kompleksa.

  U prilogu pogledajte 3D prikaze budućeg kompleksa “Tempo tower” na Bežanijskoj kosi.

  Tempo Tower - 3D prikazi