Eastern European Construction Forecasting Association

Tender za Autobusku stanicu u bloku 42

10-02-2016

  Tender za autobusku stanicu u bloku 42Jedan od važnih preduslova za razvoj savskog priobalja jeste između ostalog i izmeštanje glavne autobuske stanice na Novi Beograd. Buduća lokacija autobuske stanice je novobeogradski blok 42, a idejno rešenje projekta izabrano je na međunarodnom konkursu održanom 2014. godine. Izabran je rad tima “Proaspekt” koga su činili poznate beogradske arhitekte Milan i Vladimir Lojanica sa svojim saradnicima. Urbanističko rešenje bloka 42 podrazumeva integraciju autobuske i železničke stanice uz izgradnju pratećih komercijalnih i poslovnih sadržaja. Na osnovu izabranog rešenja urađen je nacrt plana detaljne regulacije i taj dokumet je do kraja februara na javnom uvidu u zgradi Gradske uprave grada Beograda.

  Paralelno sa uvidom plana detaljne regulacije raspisan je i tender za "nultu" fazu gradnje, odnosno podizanje privremene stanične zgrade u okviru aneksa autobuske stanice. Prema idejnom rešenju aneks je vezni koridor između objekata autobuske i železničke stanice, koji bi se nalazio ispod konstrukcije UMP-a. Tender koji je raspisan podrazumeva izgradnju tog aneksa, ali prilagođenog za funkciju privremene autobuske stanice.

  Sam aneks je prizemni objekat od 1.400 kvadrata bruto prostora, a u okviru njega biće obezbeđene osnovne putničke usluge i prateći sadržaji u okviru tri funckionalne celine: ulazni prostor-hol sa čekaonicom, kafeom, restoranom i lokalom (kiosk); administrativni deo koji se sastoji od pulta za prodaju karata, dva sanitarna čvora, kafe kuhinje, šest kancelarija sa dve prostorije kojima nije precizirana namena; i treća celina je prostor za garderobne ormariće iz kojeg se ulazi u dva nezavisna sanitarna čvora za posetioce. Autobuska stanica služiće kao novi terminus “Laste”, ali samo kao nekakvo privremeno rešenje. Kada se bude krenulo u gradnju staničnog kompleksa, aneks bi bio adaptiran i povezan sa susednim funkcijama. Tender u tom smislu traži stilsko prilagođavanje glavnom objektu iz konkursnog rešenja i mogućnost kasnije integracije.

  Za perone ove privremene stanice najverovatnije će biti korišćen postojeći parking preko puta OTC-a, iako to nije najjasnije precizirano u tenderskoj dokumentaciji. Parking za posetioce autobuske i železničke stanice je isto deo tendera, samo u pogledu izrade projektno-tehničke dokumentacije, međutim njegova realizacija biće predmet posebne javne nabavke. Parking od skoro 7.000 kvadrata nalaziće se ispod konstrukcije UMP-a, ali u susednom bloku 43.

  Prijave na tender za projektovanje i izvođenje privremene autobuske stanice trajće do 25. marta, a radovi bi mogli da krenu polovinom godine.

  Autobuska i železnička stanica - PDR na javnom uvidu