EECFA

Tiršova 2

19-08-2022

  Tiršova 2

  Opis projekta

  Lokacija nove dečije klinike nalaziće se u krugu Kliničkog centra Srbije, na delu uz sam autoput i u neposrednoj blizini postojeće zgrade ove specijalizovane ustanove. Ukupna površina novoformirane parcele biće 33.670 kvadratnih metara, na kojoj će biti izgrađen objekat (4Po+2Su+Pr+Te+4) ukupne bruto građevinske površine preko 66.171 kvadrata. Ovime se ispunjava normativ od 118m2 po bolnickoj postelji, gde 27.860m2 otpada na četiri podzemna garažna nivoa, 12.945m2 je površina dve suterenske etaže i oko 25.365m2 iznosi bruto površina nadzemnog dela objekta. Organizacija prostora i funkcija podeljena je na 7 funkcionalnih celina: za pregled i lečenje, negu bolesnika, snabdevanje i odlaganje, administraciju, naučno-istraživaki i akademski deo, tehničke prostorije i usluge socijalne zaštite.

  Prizemlje formira ulazne pjacete prema ulici Dr Koste Todorovića, povučeno je od regulacije, dok su nadzemne etaže manjeg gabarita i razvijene u obliku latiničnog slova H. Dopunsko prirodno osvetljenje i provetravanje suterenskih i prizemne etaže omogućeno je formiranjem 4 atrijuma. Krov prizemne etaže se planira kao ravan, prohodan i u funkciji je krovne bašte i za igru dece na otvorenom. Iznad prizemlja nalaziće se tehnička etaža, dok će u podzemnoj garaži biti na raspolaganju 524 parking mesta. Bolnički kapaciteti će se u njavećem delu nalaziti na nadzemnim etažama, a kompleks je projektovan za 286 kreveta raspoređenih na 154 bolničkih soba.

  Investitor:

  Republika Srbija

  Lokacija:

  Klinički centar Srbije → pogledaj na mapi

  Površina:

  66.000m²

  Rokovi:

  2021-2024