EECFA

Trasa Banatskog autoputa

24-08-2020

  Trasa Banatskog autoputaMinistarstvo građevine iznelo je na uvid plan koji treba da trasira budući autoput od Beograda do Zrenjenina i dalje od Zrenjanina do Novog Sada. Imajući u vidu da se unapređenjem planiranog profila budućeg puta morala definisati trasa nezavisna od postojećeg Zrenjaninskog puta, sada su prvi put predstavljene alternativne trase i njihovo povezivanje sa postojećom infrastrukturnom mrežom. Autoput Beograd-Zrenjanin-Novi Sad projekat je strateškog značaja, a na važnosti dobio je sa najavama velikih investicija u Zrenjaninu i potrebom da se Banat što pre poveže sa međunarodnim koridorom 10.

  Sa urbanim centrom od državnog značaja kakav je Zrenjanin, ovaj projekat stvara viseštruke posredne i neposredne dobiti za čitav region centralnog Banata. Imajući u vidu da se očekuje značajan rast tranzita, izmeštanje saobraćaja iz naselja i izgradnja novih tranzitnih puteva predstavlja prioritet. Poseban značaj banatski autoputevi dobiće kada se konačno povežu sa rumunskom mrežom, čime ovaj region u celosti treba da postane tranzitni, kao vrlo konkurentna saobraćajna alternativa od istoka ka jugu i zapadu.

  Izgradnju ovog autoputa pratila su brojna pitanja, pogotovo ona vezana za zemljište na kome će se graditi, pošto je prodajom PKB-a praktično prodat deo buduće trase autoputa. Koliko će zemljišta sada morati da se ponovo otkupi od stranog vlasnika za potrebe autoputa, i po kojoj ceni će biti izvršena eksproprijacija tek će biti tema za javnost. Alternativne trase autoputa nalaze se istočno od današnjeg Zrenjaninskog puta, a planom su predviđene po dve varijante za trasu otvorenog puta i dve varijante obilaznice oko Zrenjanina. Trasa od Borče do Zrenjanina biće duga 58 kilometara.

  Kod Beograda obe varijante trase do Zrenjanina uključuju se na Severnu tangentu, njenu krivinu pre Ovče, gde bi novi veliki čvor predstavljao budući ulaz na autoput. Od Severne tangente razvijaju se dve moguće trase, koje obe prelaze Tamiš, jedna istočno prema Jabuci, a druga severno ka Opovu. Dok bi istocna primarna trasa bliže opsluživala opštine Jabuka, Crepaja, Debeljača i Kovačica, alternativna trasa na sever kretala bi se bliže naseljima Glogonj, Sefkerin, Opovo i Baranda. Trase se onda gotovo spajaju i preko Idvora i Orlovata nastavljaju sa manjim varijacijama lokalnog značaja do Ečke i Zrenjanina.

  Zrenjaninaska obilaznica izdvojena je u dve različite varijante, sa prstenom koji obilazi grad sa severne ili južne strane. Južna obilaznica ima značajno kraću trasu, ali je Severna obilaznica oko Zrenjanina već dobrim delom izgrađena u profilu magistralnog puta. Pored toga što otvara veći razvojni potencijal, Severna trasa je komplementarnija sa dugoročnim planovima razvoja saobraćajne infrastrukture u Banatu. Tu se pre svega misli na planirani razvoj saobraćajnica od Zrenjanina ka južnim, istočnim i severnim delovima Banata, odnosno dalje ka Rumuniji i Mađarskoj.

  Dve trase Obilaznice oko Zrenjanina spajaju se kod sela Aradac, gde trasa južno od postojeće magistrale nastavlja ka Novom Sadu. Ukupna dužina trase od Zrenjanina do Novog Sada iznosi skoro 47 kilometara. Novi autoput se praktično poklapa sa trasom postojeće magistrale, a manje razlike u varijantama ovog dela trase nemaju saobraćajni značaj. Autoput Zrenjanin-Novi Sad dalje prolazi severnim delom opštine Kać i na petlji Novi Sad-istok, autoputa Beograd-Novi Sad, uključivaće se na međunarodni Koridor 10.

  U strateškom smislu, saobaraćajno povezivanje autoputem punog profila između Beograda i Zrenjanina je opravdano. Ukupna dužina autoputa iznosiće oko 110 kilometara, a samo na prostoru koji direktno obuhvata živi preko 300.000 ljudi. Izradu nacrta ovog plana finansira kompanija „China Shandong International Economic and Tehnical Coorporation Group“, a procenjena vrednost projekta iznosi oko 600 miliona evra.

  Prostorni plan autoputa - Beograd-Zrenjanin-Novi Sad