Eastern European Construction Forecasting Association

Trg Nikole Pašića

10-03-2024

Trg Nikole Pašića

Opis projekta:

Ova rekonstrukcija neće značajno menjati dosadašnji izgled trga već će se obavljati u skladu sa faktičkim stanjem, uz manji broj funkcionalnih intervencija na parteru. U prvoj fazi radiće se na uklanjanju postojećeg popločavanja trga i uklanjanju različitih elemenata mobilijara, postojeće žardinjere iz središnjeg dela trga, postojeći info stubovi, ali i niz bespravno postavljenih razvodnih kablova, sajli, delova mobilijara postojećih ugostiteljskih objekata i slično. Nakon radova na uklanjanju postojeće opreme krenuće se sa zamenom svih podzemnih instalacija, izradom nove podloge i postavljanjem novog zastora. Stari propali betonski zastor biće zamenjen novim od prirodnog kamena, odnosno neklizajućih granitnih ploča različitih dimenzija i oblika. Svi betonski elementi prateće infrastrukture (šahtovi, temelji i sl.) nalaziće se ispod završnog sloja pešačkih površina, tj. kamenih ploča i kocki.

Najveća izmena na parteru tokom ove rekonstrukcije biće zamena postojeće fontane na Trgu Nikole Pašića, prepoznatljivog simbola koji već decenijama krasi ovaj prostor. Fontana je izgrađena kada je u posleratnom periodu formiran trg, ali je postojala u mnogo skromnijem i manjem obliku od onog koji danas poznajemo. Velika humana tranformacija ovog trga desila se sa rekonstrukcijom iz 1987. godine, kada je zabranjen pristup motornim vozilima, takođe sa trga su uklonjeni svi parkinzi, izgrađene velike fiksne žardinjere i zasađeni platani, a trg je dobio i raskošnu novu fontanu. Iz još uvek nepoznatog razloga, radovi na najavljenoj rekonstrukciji trga podrazumevaju vraćanje stare fontane koja je postojala pre zadnje rekonstrukcije.

Investitor:

Grad Beograd

Lokacija:

Trg Nikole Pašića

Rokovi:

Završetak radova oktobar 2024.