Eastern European Construction Forecasting Association

Započeta izgradnja garaže u Vlajkovićevoj ulici

22-03-2024

  Započeta izgradnja garaže u Vlajkovićevoj

  Početak radova na izgradnji javne garaže u parku pored zgrade Skupštine Srbije ozvaničen je ove nedelje, nakon što su prethodnih 12 meseci izvođeni konzervatorski radovi na arheološkim nalazima otkrivenim tokom pripreme gradilišta. Činjenica da se na toj lokaciji trebaju očekivati arheoloska otkrića bila je poznata dosta pre početka pripremnih radova, a ubrzo se to i potvrdilo sa otkopavanjem niza istorijskih slojeva, od kojih neki sežu duboko u antičko doba. Posao na iskopavanju i izmeštanju vrednih nalaza, među kojima se nalazi i deo rimskog industrijskog akvadukta, završen je nedavno, čime su stvoreni uslovi za početak gradnje dugo planirane podzemne garaže. Podzemna garaža na uglu Vlajkovićeve i Kosovske ulice, jedan je od projekata u okviru šire koncesije za izgradnju ukupno četiri gradske garaže, koja je još 2018. godine potpisana sa kineskom kompanijom “Shandong Hi-Speed Group”.

  Uvođenje stranog partnera u projekte izgradnje javnih garaža u Beogradu pokušaj je da se brzo i bez javnih ulaganja reši deo problema sa parkiranjem u centru grada, međutim ni jedan od četiri obuhvaćena projekta do sada nije bio ni započet. Imajući u vidu da Parking Servis skoro 15 godina nije reinvestirao prihode u nove objekte, neuspeh sa kineskom koncesijom samo je produžio i produbio trenutnu krizu. Koncesionim ugovorom pored projekta u Vlajkovićevoj bile su obuhvaćene i garaže na Studentskom trgu, Trgu Republike i na Kosančićevom vencu, ali pet godina nakon potpisivanja ugovora kineski investitor je tek ove nedelje otvorio prvo gradilište u Vlajkovićevoj, dok je realizacija ostalih koncesija pod velikim znakom pitanja. Garaža u Vlajkovićevoj imaće 284 parking mesta raspoređenih na četiri podzemne etaže (-4Po+Pr), sa ugovorenim rokom od 450 dana za njeno izvođenje.

  Radi se o objektu bruto površine od solidnih 10.000m2 (BGRP), a rečeno je da njen kapacitet približno odgovara ukupnom broju uličnih parking mesta na potezu Vlajkovićeva ulica, Kosovska, Majke Jevrosime, Kondina i Palmotićeva. Iako su ovakve centralnogradske garaže svojevremeno osmišljavane sa ciljem uklanjanja što većeg broja automobila sa trotoara i kolovoza, za sada je teško očekivati takve efekte. Dovoljno bi bilo da se njenom izgradnjom bar ukinu parkinzi na skupštinskom platou, ali se za sada ne pominju nikakve dobiti za pešake od ovog projekta. Na površini planirano je uređenje postojećeg parka sa dečijem igralištem, dok će pristup biletarnici, kancelariji, toaletima, kao i pristup garaži od strane osoba sa invaliditetom biti omogućen iz Vlajkovićeve ulice. Za pešake su planirana još dva stepenišna jezgra, od kojih će jedno imati i lift.

  Planiran je jedan ulaz i jedan kolski izlaz iz garaže. I ulazna i izlazna rampa su jednosmerne, gde će kolski ulaz u garažu biti iz Vlajkovićeve ulice, a izlaz u Kosovsku ulicu. Rampe za ulaz, odnosno izlaz imaće po dve saobraćajne trake i po dva uređaja za kontrolu pristupa. Od ukupnog broja parking mesta, izdvojeno je 15 parking mesta za osobe sa invaliditetom i 5 parking mesta za električna vozila, a garaža će imati i posebno izdvojenu prostoriju za bicikle. Od četiri planirane etaže, parkiranje će biti na donje tri, dok će se na prvom nivou nalaziti administrativni deo, tehničke prostorije i trafostanica. Saobraćajna komunikacija između nivoa ostvarena je jednosmernim polukružnim rampama širine 7.2 metra.

  Bezbednosni sistem će takođe biti na visokom nivou, sa višestrukom automatizovanom zaštitom od požara, hidrantskom mrežom sa 20 izlaza, samostalnim agregatom, grejačima za zagrevanje pristupnih rampi zimi itd. U slučaju požara svi evakuacioni izlazi biće zaštićeni od dima metodom višeg pritiska, korišćenjem tzv. impulsne ventilacije sa jakim mlaznim ventilatorima.

  Izgradnjom garaže u Vlajkovićevoj ulici rukovodi „CSI PARKING INVESTMENT“, namenski osnovano preduzeće kineske “Shandong Hi-Speed Group”, koje će nakon izgradnje narednih 40 godina upravljati ovim objektom, koliko i traje koncesioni ugovor. Predračunska vrednost objekta iznosi oko 7 miliona evra.

  3D prikazi garaže u Vlajkovićevoj


  Fotografije izgradnje garaže u Vlajkovićevoj