EECFA

Završena Batajnička petlja

09-04-2021

    Završena Batajnička petljaPoslednja faza radova na petlji Batajnica počela je u martu prošle godine, a u okviru izvedenih radova kompletirani se preostali delovi petlje, uključujući direktnu vezu Batajnice sa Obilaznicom. Izgradnja ove petlje trajala je čitavih 10 godina, a u primarnoj funkciji bez svih pristupnih rampi otvorena je 2015. godine. U poslednjoj fazi izgrađen je jedan od najvažnijih priključaka, pošto do sada Batajničkoj petlji i autoputu nije bilo moguće pristupiti direktno iz Batajnice.

    Konačno, godinama isččkivani radovi otpočeli su na proleće 2020, a poslednjom fazom obuhvaćen je deo budućeg Batajničkog bulevara do raskrsnice sa Ulicom kralja Mihaila Zetskog, kao i završertak mosta preko pruge i nove saobraćajne veze ka intermodalnom terminalu. Petlja je pravac tranzitnog saobraćaja izmestila sa Novog novosadskog puta (deo od “lakat” krivine do batajničkog nadvožnjaka) direktno na Obilaznicu. Time je učinjeno značajno rasterećenje na severnom prilazu Beogradu, a stvoreni su i preduslovi za razvoj lokalne infrastrukture koja će podržavati novu poslovno-logističku zonu.

    U okviru petlje nalazi se i saobraćajna veza ka budućem intermodalnom terminalu, ali za punu funkcionalnost i veze sa lokalnim saobraćajnicama neophodno je završiti i tzv. Batajnički bulevar. Ova moderna saobaraćajnica, sa po dve trake u svakom pravcu, povezaće nekadašnji Novi novosadski put sa Ulicom Slobodana Macure u Batajnici, a biće i direktna veza ka budućem intermodalnom terminalu.

    U prilogu pogledajte fotografije novootvorenih krakova Batajničke petlje i kružne regulacije na raskrsnici sa Novim novosadskim putem.

    Petlja Batajnica - 9. april 2021.