Eastern European Construction Forecasting Association

Završena rekonstrukcija kule na Starom sajmištu

06-02-2024

  Završena rekonstrukcija kule na Starom sajmištu

  Rekonstrukcija Centralne kule u sklopu memorijalnog centra “Staro sajmište” je skoro završena, praktično su svi građevinski radovi gotovi, ostaju samo pojedini detalji i unošenje stalne postavke pre nego što se vrata rekonstruisanog paviljona otvore za posetioce. Priprema unutrašnjosti i opremanje enterijera trebalo bi da traje do proleća, kada će objekat biti i zvanično otvoren za javnost. Investiciju vrednu 2.3 miliona evra realizovalo je Ministarstvo kulture Republike Srbije, a prema projektu koji je uradio Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda predvođen projektantom Aleksandrom Šević. Autor projekta unutrašnje arhitekture je studio Danilo Dangubic Architects koji radi i na dizajnu buduće postavke.

  Objekat Centralne kule bio je potpuno devastiran kada su radovi počeli, a rekonstrukcija je obuhvatala njegovu statičku sanaciju, kao i prenamenu objekta u moderan izložbeni prostor. Kako je obnova podrazumevala uklanjanje svih kasnijih intervencija i adaptacija na objektu, radovi su paviljonu vratili poptuno autentični izgled iz vremena gradnje, uključujuci izvorne volumene i gabarite, kao i izgled originalne fasade iz 1937. godine.

  Urađena je potpuna sanacija tornja i njegovih svetlarnika, uključujući četiri staklene prizme u njegovoj osnovi. Sam toranj je rekonstruisan ugradnjom pet novih betonskih elemenata, od kojih je svaki težak po 10 tona. U unutrašnjem prostoru tornja postavljene su servisne stepenice koje vode do vrha kule i jarbola, a za vertikalnu komunikaciju posetiocima je dostupan i lift koji će voditi do prohodne terase na krovu.

  Rekonstrukcijom Centralne kule nisu završeni radovi na prostoru Memorijalnog centra Staro sajmište. Zavod za zaštitu spomenika nastavlja sa sprovođenjem mera zaštite i na drugim paviljonima, ali i daljem radu na izradi projektne dokumentacije za obnovu Italijanskog paviljona. Italijanski paviljon je sledeći integralni objekat kompleksa kome je predviđena temeljna rekonstrukcija i vraćanje autentičnog izgleda u okviru spomenika kulture Staro sajmište.

  U narednoj fazi očekuju se radovi na parteru, pošto prostor oko objekta Centralne kule i njegovo uređenje nije bilo obuhvaćeno ovim projektom.

  Staro sajmište - Centralna kula (foto) - 5. februar 2024.