EECFA

Novi dom zdravlja u Vinči

05-06-2020

  Novi dom zdravlja u Vinči

  Učestvuj u diskusiji u okviru Beobuild FORUM-a

  Projekat novog Doma zdravlja u Vinči konačno se nalazi u proceduri za usvajanje, a idejno rešenje izloženo je na javnom uvidu u zgradi Gradske uprave u Ulici 27. marta. Prema najavama trenutno se radi na prikupljanju dokumentacije za početak izgradnje objekta, koji će se nalaziti nedaleko od osnovne škole, a plan je da se sa radovima započne u drugoj polovini ove godine. Na mestu montažnog objekta postavljenog pre 40 godina, u Ulici Save Kovačevića u Vinči, treba da nikne moderan centar primarne zdravstvene zaštite od skoro 4.300m2 bruto prostora, sa pratećim parkingom na otvorenom.

  Postojeći objekat zdravstvene stanice izgrađen je 70-ih godina, kao montažna baraka privremenog karaktera, koja je zbog dotrajalosti postala potpuno neuslovna. Zbog toga postojeći objekat biće uklonjen, a na njegovom mestu gradiće se pravi Dom Zdravlja, sa značajno većim kapacitetom i svim potrebnim službama. Privremena zdravstvena stanica planirana je za tadašnji obuhvat od oko 15.000 stanovnika, koji je do sada narastao do 30.000, pa se funkcionisanje službi obavlja u otežanim uslovima već duže vreme.

  Novi objekat biće delimično ukopan (Su+Pr+1), pošto se nalazi na iskošenom terenu, gde je južni deo parcele spušten na kotu suterena. Funkcionalnost pojačavaju i dva ulaza, jedan za pacijente i jedan za službena lica, kao i natkriveni pristup objektu za vozila hitne pomoći. Projektovana su i četiri evakuaciona izlaza za slučaj opasnosti, dva na prizemlju i dva u suterenu.

  Parking prostor za pacijente organizovan je na parceli otvorenog tipa, a u suterenskom nivou, projektovana su parking mesta za zaposlene i 5 mesta za osobe sa posebnim potrebama. Oko objekta nalazi se širok zeleni pojas koji zauzima čak 40% parcele, a planirano je zasenjivanje velikim lišćarima. Oko objekta planirana je ograda, transparentna u delu ka ulici. Nosilac izrade Urbanističkog projekta je projektni biro „ŠIDPROJEKT“ d.o.o.

  Pogledajte prikaze budućeg izgled Doma zdravlja u Vinči.

  Dom zdravlja u Vinči - lokacija


  Dom zdravlja u Vinči - 3D prikazi