"Verokio" - novi centar Instituta za fiziku

20-05-2018

  "Verokio" novi centar Instituta za fizikuProširenje i izgradnja nove zgrade Instituta za fiziku u Beogradu jedna je od najznačajnijih planiranih investicija u naučno-istraživačku infrastrukturu. Novi objekti nalaziće se u okviru postojećeg kampusa Instituta za fiziku u Ulici Pregrevica u Zemunu, kao deo budućeg “Verokio” centra, simbolično nazvanog po italijanskom renesansnom vajaru i slikaru Andreu del Verokiu (1435 – 1488). Njegova umetnička radionica slavno je mesto začetka nekoliko najvećih umetnika renesanse, uključujući i Leonarda da Vinčija. Ugovor sa Vladom Srbije potpisan je u novembru 2017. godine, a nedavno je usvojen i urbanistički projekat novog naučnog centra, čime je napravljen još jedan korak ka realizaciji ove investicije. Prema najavama gradnja centra bi mogla početi do kraja ove godine, odnosno čim se završi pribavljanje potrebne dokumentacije.

  Institut za fiziku se inače nalazi na vrlo atraktivnoj lokaciji u Zemunu u Ulici Pregrevica, praktično uz sam lesni odsek dunavske obale. Na neizgrađenom delu ove velike parcele planirano je podizanje dva slobodnostojeća objekta povezana toplom vezom (pasarelom). Veći objekat (P+2) pre svega je namenjen edukaciji i poseduje brojne učionice za predavanja i nastavu, kabinete, kao i prostor za administraciju i prateće aktivnosti. U okviru ulaznog dela u prizemlju planiran je hol i foaje sa mogućnošću organizovanja različitih naučnih i kulturnih svečanosti. Iznad foajea u prizemlju nalazi se prostor za biblioteku sa pogledom na foaje. Ovaj objekat posedovaće i ozelenjen atrijumski prostor, koji će omogućiti da gotovo sve radionice budu dvostrano orjentisane.

  Manji objekat (Po+P) je druga važna komponenta ovog kompleksa, a njegova namena je praktični rad i realizacija istraživačkih projekata. Ovaj objekat je ustvari monovolumenska hala visine 12m u kojoj će biti smešten kran i ostala tehnika neophodna za realizaciju velikih projekata. Ovde će biti moguć razvoj složenih modela, izgradnja sklopova i prototipova, kao i razna testiranja i eksperimenti. Deo hale imaće manji broj radnih kancelarija, a kao što smo napomenuli postojaće i topla veza koja će laboratorijski deo povezati sa glavnom zgradom. Ono što je isto zanimljiv aspekat ovog projekta jeste da će novi centar biti vidljiv sa Dunava, odnosno da će postati arhitektonski istaknuta tačka na obali za sve putnike rekom. Isto tako, pružaće izuzetne vizure ka reci za sve zaposlene u centru. Planirano je i ozelenjavanje krovova veštačkom travom, kako bi se stvorila velika terasa sa pogledom na pejzaž Dunava.

  "Verokio" centar se realizuje zajedno sa vodećim svetskim institucijama, strateškim partnerima Instituta za fiziku – Evropskom laboratorijom za nuklearnu fiziku - CERN, mrežom nacionalnih instituta Italije - INFN i najvećim naučnim postrojenjem u Nemačkoj - DESY. Ukupna bruto površina novih objekata iznosi 4140 m2, a autor arhitektonskog rešenja je Marko Stojčić. Ukupna vrednost projekta je oko 5 miliona evra.

  U prilogu 3D prikazi budućeg izgleda "Verokio" centra pri Institutu za fiziku u Zemunu.

  "Verokio" novi centar Instituta za fiziku - lokacija


  "Verokio" novi centar Instituta za fiziku - 3D prikazi