EECFA

Linking Obrenovac and Surcin

02-10-2011  Linking Obrenovac and SurcinLinking Obrenovac and Surcin Most Obrenovac – Surčin konačno ulazi u završnu fazu izgradnje i prema najavama zvaničnika grada biće pušten u saobraćaj početkom decembra. Obišli smo radove i pripremili punu foto reportažu sa lica mesta.

  Izgradnja ovog mosta počela je 1995. godine, kada je najveći deo i završen, a radovi su prekinuti zbog NATO agresije tokom 1999. Projekat ovog mosta je inicijalno urađen kako bi toplovod premostio reku Savu u svrhu dopremanja tople vode iz TENT-a do sremskih naselja. Ideja o oživljavanju ovog projekta pokrenuta je tokom 2006. godine, dok je još trajala debata o isplativosti magistralnog toplovoda. U međuvremenu se od projekta toplovoda odustalo, a završetak postojeće konstrukcije otpočeo je početkom ove godine sa ciljem da se most osposobi kao saobraćajnica koja će povezati Obrenovac i Surčin.

  Most kod Obrenovca je dugačak 630 metara i širok 14.5 metara, dok je između nosećih stubova u reci ostavljen plovni put širine 200 metara. Kada se završi adaptacija ovog mosta on će biti pretvoren u saobraćajnicu sa dve trake. Sa obe strane čelicne konstrukcije mosta dograđeni su nosači za pešačke staze, pa će pešaci i biciklisti takođe imati koristi od ovog mosta. Pozitivna činjenica je da i pored promene namene postoji mogućnost da most u budućnosti nosi infrastrukturu toplovoda, pa je na dograđenim nosačima između pešačkih staza i kolovoza ostavljen prostor za tu svrhu.

  Najveći deo čelične konstrukcije mosta je zaštićen antikorozivnom zaštitom, a u najvećem delu mosta završeno je i postavljanje ploča koji će nositi saobraćaj. Takođe se radi i na ojačavanju stubova mosta, pa je na dva stuba već postavljena oplata u koju je sipano stotine kubika betona. Sada se trenutno u reku oko oplata sipa krupni tucanik koji će dodatno zaštiti noseće stubove od rečnih struja i drugih okolnosti.

  Najaktivniji deo gradilišta je svakako izgradnja prilaza mostu sa obe strane. Radovi odlično napreduju i na prilazima, gde su stubovi već završeni i sada se na njih montiraju prefabrikovane betonske grede koje će nositi kolovoz. Prilazi sa sremske strane su nešto komplikovaniji deo projekta, gde će se izgraditi manji kružni tok koji će usmeravati saobraćaj ispod mosta ka Boljevcima. Putevi koji će prva naselja povezati sa mostom na sremskoj strani će biti nekoliko kilometara dugački, dok je posao na obrenovačkoj strani nešto lakši jer je udaljenost prve veze samo nekoliko stotina metara.

  Značaj ovog projekta je veliki za lokalne komunkacije, jer će omogućiti jako efikasnu vezu između sremskih naselja i Obrenovca. Prema rečima zvaničnika, za put koji u saobraćajnom špicu sada treba i do sat vremena, sa ovim mostom biće skraćen na samo 10 minuta. Izvođač radova na mostu je domaća “Mostogradnja”, a rok za završetak je 1. Decembar. Cena završetka ovog mosta je procenjena na 15 milijardi dinara.

  Bridge Obrenovac - Surcin - Construction Site