EECFA

Novi most na mestu Starog savskog

16-06-2017

    Novi most na mestu Starog savskogIzborom pobednika na konkursu, juče je obelodanjeno kako će izgledati novi savski most, na mestu današnjeg tramvajskog. Urbaništičko-arhitektonski konkurs podrazumevao je rekonstrukciju mosta prema parametrima uvećanog kapaciteta, moderne estetike i bolje funkcionalnosti. Za pobednika ovog konkursa izabrano je rešenje saobraćajnog instituta CIP, a predlog je izradio inženjerski tim koji su činili Slobodan Jaćović, Dejan Srejić, Dejan Bošković i Irena Ilić. Jedan od zadataka konkursa bio je i da odredi sudbinu postojećeg mosta, pa je učesnicima konkursa ostavljena mogućnost da staru konstrukciju uklope u novi most ili da predlože potpuno novi dizajn. U tom smislu, pobedničko rešenje je elegantan kompromis koji je uspeo da očuva prepoznatljivu lučnu formu starog mosta, ali da ipak ponudi jednu savremenu estetiku za ovu važnu lokaciju.

    Novi most biće potpuno moderna konstrukcija značajno uvećanog kapaciteta, koja će samo oblikom asocirati na stari. Statički sistem novog mosta će biti dvostruki čelični luk sa zategom, pri čemu se zatega pruža kontinualno celom dužinom mosta. Ukupna dužina mosta je 420m, sa pet raspona (54m+73m+166m+73m+54m) i ukupnom širinom od 37.2m. Glavni raspon premošćuje zahtevanu širinu međunarodnog plovnog puta od 150m, a formiran je sa dva čelična luka raspona 166m. Nagnuti jedan ka drugom, pod uglom od 10° u odnosu na vertikalu i sa različitim visinama, novi lukovi kroz asimetriju postižu prepoznatljivost i atraktivnost. Manji luk je visine 41m, dok je visina većeg luka 47m. Na mostu će biti 24 nosača za kablove, 12 na svakom luku koji će biti zrakasto raspoređeni pridržavajući zategu na svakih 9.0m.

    Saobraćajno, ovaj most deo je važne transportne veze sa Novim Beogradom, pa je i novo rešenje konstruisano za kretanje šinskog, drumskog i pešačko-biciklističkog saobraćaja. Ovaj most inače se nalazi na relativno dobrom mestu i za budući metro prelaz preko reke, tako da su ispoštovani gabariti šinskog koridora u širini od 10.4 metara. Šinski sistem postavljen je sredinom konstrukcije, a sa obe strane nalaziće se po dve saobraćajne trake širine 6.5 metara (2x2). Na njih će se nadovezivati dve obostrane peašačko-biciklističke staze širine po 3.3 metra svaka. Pešački deo posedovaće i četiri terase sa manjim vidikovcima za odmor i razgledanje širine 2.6 metara.

    Plan je da se most u budućnosti nadovezuje na novi Kamenički tunel, ali da mu budu prošireni i novobeogradski prilazi. U svakom slučaju, izgradnja ovog mosta ne bi smela početi dok se ne završi novi tramvajski prelaz na mostu preko Ade. Po završetku tih radova, stekli bi se uslovi za realizaciju ovog projekta. Prema izjavama zvaničnika, procenjena vrednost ovog mosta je oko 30 miliona evra a gradnja bi trebalo da počne naredne godine.

    Novi savski most - 3D prikazi