EECFA

Novi vrtić na Bežanijskoj kosi

20-07-2020

    Novi vrtić na Bežanijskoj kosiProjekat predškolske ustanove na Bežanijskoj kosi dobio je urbanističko-arhitektonsku razradu, a novi objekat biće građen u okviru bloka koji okružuju Norveška ulica, kao i ulice Marka Čelebonovica i Peđe Milosavljevića. Planom generalne regulacije na ovom prostoru planiran je kompleks javnih službi, konkretno predškolske ustanove i osnovne škole, a urbanističkim projektom pokrivena je parcela za objekat vrtića sa svim pratećim sadžajima. Bruto površina budućeg objekta iznosi oko 1.800m2 sa kapacitetom za prijem oko 200 mališana. Objekat je planiran kao slobodnostojeći sa prostornom organizacijom na parceli tako da je većim delom orijentisan ka internoj blokovskoj saobraćajnici, odnosno da se nalazi dovoljno udaljen i zaštićen od saobraćaja, buke i zagađenja sa primarnih saobraćajnica.

    Projektovan sa dve nadzemne etaže (Pr+1), a imajući u vidu da se radi o parceli od skoro 3000m2, spratna osnova zauzima oko 35% posto površine, dok je ostatak uređeno zelenilo i prostor za rekreaciju dece. U okviru prizemlja objekta pored medicinske službe, višenamenske sale, prihvatne kuhinje, prostorije za vaspitače, smešteno je i šest grupnih soba. Na spratu objekta je smešteno 7 grupnih soba, medicinska služba, kuhinjski blok sa trpezarijom, prostorija za zaposlene i drugi prateći sadržaji. Planirana su dva odvojena pristupa objektu, jedan pešački i drugi pešačko-kolski, za prilaz manjih dostavnih vozila. Planirana visina prostorija na prizemlju je od 300cm do 324cm, a na spratu od 300 do 331cm, što će pružiti dodatan komfor budućim korisnicima.

    Dvorište je zamišljeno kao slobodna zelena površina, zaštićena od spoljašnjih uticaja, koja će se sastojati od više delova za odvijanje samostalnih, usmerenih ili kombinovanih aktivnosti. Prvi deo je veća travnata površina uz objekat, koja će omogućiti deci slobodno kretanje, odnosno slobodno odvijanje aktivnosti, dok su pri “dnu” parcele smeštene određene celine za pokretne igre, celine sa spravama, kutak prirode itd. Pored zelenih površina planirane su i prostrane terase uz svaku grupnu sobu, koje će omogućiti održavanje časova u prirodi, kao i povezivanje grupnih soba sa dvorištem. Parkiranje će biti omogućeno izvan parcele u okviru javnih parkinga, a za ovaj objekat normativ određuje samo 13 parking mesta.

    Vrtić na Bežanijskoj kosi - 3D prikazi